درحال بارگذاري...
جستجو برای: 1399 1400 1401 یا 2020 2021 2022
0.002 ثانیه
مجموع 464 مورد
 نمايش فهرستي    نمايش گالري
رديف نوع عنوان پدیدآور اصلی ناشر سال انتشار موضوع ها شماره راهنما
1 کتاب Tachdjian's pediatric orthopaedics: from the Texas Scottish Rite Hospital for Children / [edited by] John A. Herring. : Pediatric orthopaedics Elsevier, 2022 Musculoskeletal Diseases - surgery.
‭WS 270 T117 2022
2 کتاب Schmidek & Sweet operative neurosurgical techniques: indications, methods, and results / [edited by] Alfredo Quiñones-Hinojosa. : Schmidek and Sweet operative neurosurgical techniques Operative neurosurgical techniques Elsevier/Saunders, 2022 Brain Neoplasms - surgery.
‭WL 368 S348 2022
3 کتاب Kaplan & Sadock’s synopsis of psychiatry / editors, Robert Joseph Boland, Marcia L. Verduin ; consulting editor, Pedro Ruiz; editorial assistant, Arya Shah. : Kaplan and Sadock’s synopsis of psychiatry Synopsis of psychiatry Wolters Kluwer, 2022 Mental Disorders.
‭WM 140 K17 2022
4 کتاب Cecil essentials of medicine (Cecil Medicine) / editors Edward J. Wing, Fred J. Schiffman. : Cecil Medicine Elsevier, 2022 Internal Medicine.
‭WB 115 C388 2022
5 کتاب Bradley and Daroff's Neurology in clinical practice / [edited by] Joseph Jankovic, John C. Mazziotta, Scott L. Pomeroy, Nancy J. Newman. : Neurology in clinical practice Elsevier, 2022
‭WL 140 B811 2022
6 کتاب Sabiston textbook of surgery: the biological basis of modern surgical practice / [edited by] Courtney M. Townsend, R. Daniel Beauchamp, B. Mark Evers, Kenneth L. Mattox. : Textbook of surgery Elsevier/Saunders, 2022 Perioperative Care.
‭WO 500 S116 2022
7 پایان نامه سنتز نانو کامپوزیت سیلیکای فیبری – سولفید مس KCC-1/CuS و بررسی کارایی آن در تجزیه اسید هیومیک از محلول های آبی / نگارش ندا محمدی. : Novel fibrous silica-copper sulfide nanocomposite (KCC1-CuS): synthesis and enhanced photocatalytic degradation of humic acid محمدی، ندا. دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1400 تصفیه آب Water Purification / آلاینده های شیمیایی آب Water Pollutants, Chemical / تجزیه Analysis / مواد هیومیک Humic Substances / زوال زیستی محیط زیست Biodegradation, Environmental / نانو ساختارها Nanostructures / شیمی Chemistry / روش ها Methods / اپیدمیولوژی Epidemiology
‭Thesis WA ٦٩٠ ‫م‬٣٥٢‫س‬ ١٤٠٠
کتابخانه مرکزی دانشگاه
8 پایان نامه تظاهرات چشمی در بیماران دیالیزی مراجعه‌کننده به بیمارستان ولیعصر و مرکز بیماری‌های خاص بیرجند / نگارش تکتم شادی. : Ocular manifestations in dialysis patients referred to Valiasr Hospital and the center for specific diseases in birjand شادی، تکتم. دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1400 علائم چشمی Eye Manifestations / دیالیز کلیوی Renal Dialysis / نارسایی مزمن کلیه Kidney Failur, Chronic / بیماری های کلیه Kidney Diseases / تشخیص Diagnosis / درمان Therapy / اپیدمیولوژی Epidemiology
‭Thesis WW ٤٧٥ ‫ش‬١٤٩‫ت‬ ١٤٠٠
کتابخانه مرکزی دانشگاه
9 کتاب دستورالعمل کشوری مراقبت و مبارزه با ناقلین و مخازن لیشمانیوز، پایش و ارزشیابی / مرکز مدیریت بیماریهای واگیر؛ [به سفارش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، معاونت بهداشت]. مرکز مدیریت بیماریهای واگیر. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، معاونت بهداشت، 1400 اپیدمیولوژی.
‭WR ٣٥٠ ‫م‬٤٧٥‫د‬ ١٤٠٠
10 کتاب فارماکولوژی به زبان ساده / تالیف مائده روزبهانی، جواد حاج‌اسفندیاری. روزبهانی، مائده، ابن‌سینا، 1400 داروشناسی - سوالات امتحانی.
‭QV ١٨/٢ ‫ر‬٧٩٨‫ف‬ ١٤٠٠
کتابخانه دانشکده پرستاری قاین
11 کتاب بیمارهای کودک بدحال نلسون 2020: سوالات ارتقاء و بورد کودکان (کودک بدحال) / [مولفان صحیح: ویراستاران رابرت ام کلیگمن ... و دیگران]؛ ترجمه کتایون برهانی، مهرنوش غفاری‌ پور جهرمی؛ نظارت و ویرایش علمی محمود خدابنده. : سوالات ارتقاء و بورد کودکان (کودک بدحال) اصول طب کودکان اندیشه رفیع : آرتین طب، 1400 کودکان - پرستاری.
‭WS ٢٠٥ ‫ب‬٩٦٩ ١٤٠٠
کتابخانه بیمارستان ولیعصر عج , کتابخانه مرکزی دانشگاه
12 کتاب بیماری‌های متابولیک نلسون 2020: سوالات ارتقاء و بورد کودکان (متابولیک) / [مولف صحیح: ویراستار رابرت. ام. کلیگمن ... و دیگران]؛ ترجمه شیرین معارفیان؛ با مقدمه و تحت نظارت طلیعه زمان. : اصول طب کودکان سوالات ارتقاء و بورد کودکان (متابولیک) اندیشه رفیع : آرتین طب، 1400 پزشکی کودکان.
‭WS ٣٣٠ ‫ب‬٩٦٩ ١٤٠٠
کتابخانه بیمارستان ولیعصر عج , کتابخانه مرکزی دانشگاه
13 کتاب رشد، تکامل و رفتار نلسون 2020: سوالات ارتقاء و بورد کودکان (رشد و تکامل) / [مولف صحیح: ویراستار رابرت کلیگمن ... و دیگران]؛ ترجمه علی رضا جشنی‌ مقدم، مرضیه توکل. : اصول طب کودکان سوالات ارتقاء و بورد کودکان (رشد و تکامل) اندیشه رفیع : آرتین‌طب، 1400 پزشکی کودکان - سوالات امتحانی.
‭WS ١٠٣ ‫ر‬٥٣٨ ١٤٠٠
کتابخانه بیمارستان ولیعصر عج , کتابخانه مرکزی دانشگاه
14 کتاب تغذیه نلسون 2020: سوالات ارتقاء و بورد کودکان (تغذیه) / [مولف صحیح: ویراستار رابرت ام کلیگمن ... و دیگران]؛ ترجمه مرضیه توکل، فروغ عسگری‌ مقدم، سیده‌ ثنا استقامت. : سوالات ارتقاء و بورد کودکان (تغذیه) اصول طب کودکان اندیشه رفیع : آرتین طب، 1400 پزشکی کودکان - سوالات امتحانی.
‭WS ١١٥ ‫ت‬٦١٦ ١٤٠٠
کتابخانه بیمارستان ولیعصر عج , کتابخانه مرکزی دانشگاه
15 کتاب درآمد سیستان ایران و سیستان افغانستان: گزارش درآمد و یادداشت‌های هیات حکمیت ایران - افغانستان سال 1905-1902 (1284-1281 ش) / [نویسنده آرتور هنری مک ماهون]؛ ترجمه محمد رفیعی. : گزارش درآمد و یادداشت‌های هیات حکمیت ایران - افغانستان سال 1905-1902 (1284-1281 ش) مک‌ماهون، ا. اچ، چهار درخت، 1400 سیستان - جغرافیای تاریخی.
‭DSR ٢٠٢٩ ‫م‬٧٤١‫د‬ ١٤٠٠
مجموعه اهدایی دکتر رفیعی
16 کتاب دیوان اشعار قطب‌ الدین یهنی / گردآوری، بازخوانی و تصحیح امید آخوندی، مفید شاطری؛ با مقدمه حامد نوروزی. درویش قطب‌الدین، چهار درخت، 1400 شعر فارسی.
‭PIR ٦٢٥٠ ‫د‬٤٩٤‫د‬ ١٤٠٠
مجموعه اهدایی دکتر رفیعی
17 کتاب گردش چرخ نیلوفری / مجموعه اشعار اسدالله زمانی‌پور. زمانی‌پور، اسدالله‌، چهار درخت، 1400 شعر فارسی - قرن 14.
‭PIR ٨٣٤٦ ‫ز‬٥٢‫گ‬ ١٤٠٠
مجموعه اهدایی دکتر رفیعی
18 کتاب آخرین روزهای قرن / سیدعلیرضا ذوالفقاری. ذوالفقاری، سیدعلیرضا، ایهام، 1400 شعر فارسی - قرن 14.
‭PIR ٨٣٤٤ ‫ذ‬٦١‫آ‬ ١٤٠٠
مجموعه اهدایی دکتر رفیعی
19 کتاب معاینات بالینی و روش‌های گرفتن شرح‌ حال باربارابیتز 2021 / [لین‌‌اس. بیکلی‌، پیتر سیلاجی‌، ریچارد ام. هافمن]؛ ترجمه سپیده طیبی ... [و دیگران]؛ با مقدمه و تحت نظارت منوچهر قارونی؛ ویراستار محمد مهدی غیرتیان. : باربارابیتز 2021 معاینه فیزیکی باربارابیتز باربارابیتس 2021 بیکلی‌، لین‌ اس. اندیشه رفیع، 1400 گرفتن شرح حال بیماری - روش ها.
‭WB ٢٠٥ ‫ب‬٩٥٤‫م‬ ١٤٠٠
کتابخانه مرکزی دانشگاه , کتابخانه بیمارستان امام رضا ع , کتابخانه بیمارستان ولیعصر عج
20 کتاب مبانی پرستاری کوزیر و ارب 2021 / [اودری برمن، شرلی اسنایدر، جرالین فرندسن]؛ مترجمین ناهید دهقان‌ نیری ... [و دیگران]؛ ویراستار علمی و تحت نظارت ناهید دهقان‌ نیری. برمن، اودری، اندیشه رفیع، 1400 پرستاری - آزمون‌ها و تمرین‌ها.
‭WY ١٠٠/١ ‫ب‬٤٧٥‫م‬ ١٤٠٠
کتابخانه مرکزی دانشگاه , کتابخانه بیمارستان ولیعصر عج , کتابخانه بیمارستان امام رضا ع