درحال بارگذاري...
جستجو برای: 1399 1397 1398 2020 2018 2019
0.003 ثانیه
مجموع 1729 مورد
 نمايش فهرستي    نمايش گالري
رديف نوع عنوان پدیدآور اصلی ناشر سال انتشار موضوع ها شماره راهنما
41 پایان نامه بررسی تجویز منطقی آنتی بیوتیک‌ها و انطباق آن با الگوهای استاندارد موجود در بیماران مبتلا به عفونت‌های ادراری بستری در بیمارستان ولیعصر (عج) بیرجند / نگارش امیر استانستی. : A review of the rational use of antibiotics and its adaptation to the standard patterns in patients with urinary tract infections admitted to Imam Reza and Vali-e-asr hospitals of Birjand استانستی، امیر. دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1399 عفونت های مجرای ادرار Urinary Tract Infections / بیماری های دستگاه ادراری Urologic Diseases / آنتی بیوتیک ها Antibiotics / پیدایش باکتری در ادرار Bacteriuria / دارو درمانی Drug Therapy / روش ها Methods / اپیدمیولوژی Epidemiology
‭Thesis WJ ١٦٦ ‫الف‬٤٧٨‫ب‬ ١٣٩٩
کتابخانه مرکزی دانشگاه
42 پایان نامه بررسی ویژگی های جغرافیایی بیماری لیشمانیوز پوستی در استان خراسان جنوبی با روش سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) / نگارش سعید محبی نژاد. : Study of Geographical features of cutaneous leishmaniasis in South Khorasan province using geographic information system (GIS) محبی نژاد، سعید. دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1399 لیشمانیاز جلدی Leishmaniasis, Cutaneous / بیماری های پوست Skin Diseases / انتقال Transmission / پیشگیری و کنترل Prevention & Control / اپیدمیولوژی Epidemiology / خراسان جنوبی South Khorasan
‭Thesis WR ٣٥٠ ‫م‬٢٩٦‫ب‬ ١٣٩٩
کتابخانه مرکزی دانشگاه
43 پایان نامه بررسی اپیدیولوژیک بیماری سل در استان خراسان جنوبی از سال 1392 تا 1397 / نگارش سینا باغی کشتان. : Evaluation of epidemiologic of tuberculosis in south khorasan province from 2013 to 2018 years باغی کشتان، سینا. دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1399 سل Tuberculosis / سل ریه Tuberculosis, Pulmonary / بیماری های ریه Lung Diseases / خراسان جنوبی South Khorasan / اپیدمیولوژی Epidemiology
‭Thesis WF ٢٠٥ ‫ب‬٢٢٩‫ب‬ ١٣٩٩
کتابخانه مرکزی دانشگاه
44 پایان نامه بررسی نگرش و میزان رضایتمندی اساتید و دانشجویان از برگزاری آزمون‌های الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به همراه تحلیل آزمون ها / نگارش زهرا زاهدی. : Investigating the attitude and level of satisfaction of professors and students with holding electronic exams of Birjand University of Medical Sciences with analysis of exams زاهدی، زهرا. دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1399 آموزش پزشکی Education, Medical / روش ها Methods / دستورالعمل رایانه ای Computer - Assisted Instruction / اینترنت Internet / دانشجویان پزشکی Students, Medical / بیرجند Birjand
‭Thesis W ١٨ ‫ز‬٢١‫ب‬ ١٣٩٩
کتابخانه مرکزی دانشگاه
45 پایان نامه بررسی تاثیر استفاده از کلیپ‌های مبتنی بر فناوری واقعیت مجازی در طی درمان‌های دندان پزشکی ارتودنسی بر استرس نوجوانان تحت درمان در کلینیک‌ ارتودنسی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند / نگارش صادق حسینی سده. : Effect of the use of virtual reality technology-based clips during orthodontic treatment on adolescents' stress in orthodontics clinic of Birjand University of Medical Sciences حسینی سده، صادق. دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1399 ارتدنسی Orthodontics / تنش Stress / در نوجوانی In Adolescence / درمان به کمک کامپیوتر Therapy, Computer-Assisted / شبیه سازی کامپیوتری Computer Simulation / رابط رایانه کاربر User-Computer Interface / دندان پزشکی Dentistry / اپیدمیولوژی Epidemiology
‭Thesis WU ٤٠٠ ‫ح‬٥٩١‫ب‬ ١٣٩٩
کتابخانه مرکزی دانشگاه
46 پایان نامه بررسی شاخص‌های پریودنتال در بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس نوع 2 و ارتباط آن با فلور میکروبی غالب بیماری‌های پریودنتال و مقایسه آن با افراد سالم / نگارش مجتبی آخرتی. : Evaluation of periodontal index in type 2 diabetes mellitus and its relationship with predominant microbial flora of periodontal diseases in compare with healthy subjects آخرتی، مجتبی. دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1399 بیماری های پریودونتال Periodontal Diseases / پریودونتیت Periodontitis / شاخص پریودونتال Periodontal Index / علت شناسی Etiology / دیابت شیرین غیروابسته به انسولین Diabetes Mellitus, Non-Insulin-Dependent / عوارض دیابت Diabetes Complications / پیشگیری و کنترل Prevention & Control / اپیدمیولوژی Epidemiology
‭Thesis WU ٢٤٢ ‫آ‬٢٣٧‫ب‬ ١٣٩٩
کتابخانه مرکزی دانشگاه
47 پایان نامه بررسی اپیدمیولوژیک موارد تعبیه ضربان‌ساز دائمی و شوک دهنده داخلی دائمی در بیماران بستری شده در بیمارستان ولی عصر طی سال‌های 96-1390 / نگارش پریسا بیجاری. : Epidemiological evaluation of implantation permanent pacemaker and internal cardiac defibrillator in patients admitted to the Vali-asr hospital during 1390-96 بیجاری، پریسا. دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1399 آریتمی Arryhythmia / نارسایی قلب Heart Failure / پیس میکر مصنوعی Pacemaker, Artificial / ضربان ساز مصنوعی قلب Cardiac Pacing, Artificial / تشخیص Diagnosis / درمان Therapy / اپیدمیولوژی Epidemiology
‭Thesis WG ٣٣٠ ‫ب‬٩٢١‫ب‬ ١٣٩٩
کتابخانه مرکزی دانشگاه
48 پایان نامه بررسی ارتباط میزان بروز حوادث قلبی ماژور با کیفیت زندگی، سطح اجتماعی و اقتصادی و ریسک فاکتورهای قلبی و عروقی در بیماران با SYNTAX score بالا در بیرجند، 1396-1397 / نگارش عارف ایزدپناه. : Evaluation relationship between Incidence rate of major adverse cardiac event with quality of life, socioeconomic status and cardiovascular risk factors in patient with high SYNTAX score in birjand, 2017-2018 ایزدپناه، عارف. دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1399 بیماری های قلب و عروق Cardiovascular Diseases / شاخص شدت بیماری Severity of Illness Index / عوامل خطر Risk Factors / عوامل اجتماعی و اقتصادی Socioeconomic Factors / تشخیص Diagnosis / علت شناسی Etiology / سبک زندگی Life Style / اپیدمیولوژی Epidemiology
‭Thesis WG ١٢٠ ‫الف‬٩٧٢‫ب‬ ١٣٩٩
کتابخانه مرکزی دانشگاه
49 پایان نامه بررسی تعادل، سینتیک و ترمودینامیک حذف رنگ های راکتیو زرد توسط نانو ذرات سیلیکا از محلول های آبی / نگارش نوراحمد نورافروز. : Evaluation of Equilibrium, Kinetic and Thermodynamics of the removal of reactive yellow dyes from aqueous solutions نورافروز، نوراحمد. دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1399 مواد زائد صنعتی Industrial Waste / فاضلاب Sewage / جداسازی و پالایش Islation & Purification / بهداشت محیط زیست Environmental Health / رنگ ها Dyes / سالم سازی محیط Sanitatiion
‭Thesis WA ٧٨٨ ‫ن‬٧١١‫ب‬ ١٣٩٩
کتابخانه مرکزی دانشگاه
50 پایان نامه بررسی سطح سرمی کورتیزول و پاسخ به کوزینتروپین تست در بیماران مصرف کننده متادون و مقایسه آن با مقادیر نرمال در مراکز ترک اعتیاد شهرستان بیرجند، سال 1398 / نگارش فائقه زجاجی. : Evaluation of serum cortisol level and response to Cosyntropin stimulation Test in Methadone maintenance patients and Comparison with normal values in Birjand addiction treatment centers, 2019-2020 زجاجی، فائقه. دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1399 متادون Methadone / هیدروکورتیزون Hydrocortisone / اپینفرین Epinephrine / اختلالات ناشی از مواد Substance-Related Disorders / علت شناسی Etiology / تشخیص Diagnosis / درمان Therapy / اپیدمیولوژی Epidemiology
‭Thesis QV ٨٩ ‫ز‬٢٥‫ب‬ ١٣٩٩
کتابخانه مرکزی دانشگاه
51 پایان نامه بازسازی، آنالیز شبکه هم‌بیانی و ارزیابی پروفایل بیانی ژن‌های کلیدی در سرطان کولورکتال با رویکرد سیستم بیولوژی / نگارش سمیرا نومیری. : Reconstruction and analyzing the co-expression network and assessment of key gene expression profiles in colorectal cancer with the systems biology approach نومیری، سمیرا. دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1399 سرطان های کولورکتال Colorectal Neoplasms / سرطان های کولون Colonic Neoplasms / سرطان های دستگاه گوارش Digestive System Neoplasms / تکنیک های تشخیص مولکولی Molecular Diagnostic Techniques / ژن ها Genes / زیست شناسی Biology / تشخیص Diagnosis / درمان Therapy / اپیدمیولوژی Epidemiology
‭Thesis WI ٥٢٩ ‫ن‬٨١٧‫ب‬ ١٣٩٩
کتابخانه مرکزی دانشگاه
52 پایان نامه مقایسه تاثیر هپارین با سیترات بر انسداد کاتترهای همودیالیز ورید مرکزی بدون تونل در نارسایی کلیه در بیماران دیابتی / نگارش مسیح تقی پور. : The comparison of heparin to citrate as a catheter locking solution for non-tunneled central venous hemodialysis catheters in patients requiring renal replacement therapy for acute renal failure admitted to Imam Reza hospital of Mashhad from 2019 to 2020 تقی پور، مسیح. دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1399 نارسایی مزمن کلیه Kidney Failure, Chronic / دیالیز کلیوی Renal Dialysis / دیابت شیرین Diabetes Melitus / هپارین Heparin / اسید سیتریک Citric Acid / اثرات دارویی Drug Effects / دارو درمانی Drug Therapy / استفاده درمانی Therapeutic Use / اپیدمیولوژی Epidemiology
‭Thesis WJ ٣٤٢ ‫ت‬٦٥٧‫م‬ ١٣٩٩
کتابخانه مرکزی دانشگاه
53 پایان نامه مقایسه سطح فلزات سنگین در نمونه های بیوپسی سرطان های دستگاه گوارش با نمونه های سالم در استان خراسان جنوبی / نگارش فاطمه نوزادی. : Comparison of heavy metal levels in biopsy specimens of gastrointestinal cancers with healthy specimens in South Khorasan province نوزادی، فاطمه. دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1399 سرطان های دستگاه گوارش Digestive System Neoplasms / فلزات سنگین Metal, Heavy / علت شناسی Etiology / تشخیص Diagnosis / اپیدمیولوژی Epidemiology
‭Thesis WI ١٤٩ ‫ن‬٧٧٧‫م‬ ١٣٩٩
کتابخانه مرکزی دانشگاه
54 پایان نامه بررسی فراوانی کونکا بولوزا در بیماران مراجعه کننده به یک مرکز خصوصی رادیولوژی فک و صورت در مشهد در سال 1399 بوسیله تصاویر CBCT / ارائه دهنده رضا دادرس. : Prevalence of Concha Bullosa in Patients referred to a private maxillofacial radiology center in Mashhad in one year by CBCT images دادرس، رضا. دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1399 بیماری های بینی Nose Diseases / تیغه بینی Nasal Septum / سینوس های اطراف بینی Paranasal Sinuses / تصویربرداری تشخیصی Diagnostic Imaging / تشخیص Diagnosis / درمان Therapy / علت شناسی Etiology / روش ها Methods / فک Jaw / صورت Face / کالبد شناسی Anatomy / اپیدمیولوژی Epidemiology
‭Thesis WV ٣٠١ ‫د‬١٤٦‫ب‬ ١٣٩٩
کتابخانه مرکزی دانشگاه
55 پایان نامه بررسی بیان ژن هیستون داستیلاز 2 در موش های با سرطان پستان تیمار شده با بیس فنول آ / نگارش مهدیه سادات آقایی بختیاری. : The study of gen expression of histone deacetylase 2 in BPA_ treated mice with breast cancer آقایی بختیاری، مهدیه سادات. دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1399 سرطان های پستان Breast Neoplasms / بیماری های پستان Breast Diseases / هیستون ها Histones / مواد خطرناک Hazardous Substances / علت شناسی Etiology / عوارض جانبی Adverse Effects / موش های صحرایی Rats / اپیدمیولوژی Epidemiology
‭Thesis WP ٨٧٠ ‫آ‬٦٦١‫ب‬ ١٣٩٩
کتابخانه مرکزی دانشگاه
56 پایان نامه تأثیر بکار گیری واقعیت مجازی بر درد و آسایش بیماران تحت شیمی درمانی در شهر زاهدان در سال 1398 / دانشجو طیبه لشکری. : The effect of Virtual Reality on patient’s pain and comfort of under chemotherapy in the Zahedan In 2019 لشکری، طیبه. دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1399 سرطان ها Neoplasms / سرطان های پستان Breast Neoplasms / دارو درمانی Drug Therapy / تشخیص Diagnosis / درمان Therapy / جراحی Surgery / درد Pain / واقعیت مجازی Virtual Reality / اپیدمیولوژی Epidemiology
‭Thesis QZ ٢٠٠ ‫ل‬٤٦٣‫ت‬ ١٣٩٩
کتابخانه مرکزی دانشگاه
57 پایان نامه اثر درازمدت عرض بافت کراتینیزه شده بر شاخص های وضعیت سلامت اطراف ایمپلنت: یک مطالعه ی مروری نظام مند و متاآنالیز / نگارش مرتضی حیدری. : Long Term Effect of Keratinized Tissue Width on Peri-implant Health Status Indices: A systematic review and meta-analysis حیدری، مرتضی. دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1399 کاشت دندان Dental Implantation / کاشته های دندانی Dental Implants / لثه Gingiva / ترمیم لثه Gingivoplasty / ترمیم استخوان Bone Regeneration / بافت ها Tissues / پریودونتیوم Periodontium / روش ها Methods / دندان پزشکی Dentistry
‭Thesis WU ٦٤٠ ‫ح‬٩٤٩‫الف‬ ١٣٩٩
کتابخانه مرکزی دانشگاه
58 پایان نامه بررسی شیوع براکسیسم و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان علوم پزشکی بیرجند در سال 1399 / نگارش آریا وشانی. وشانی، آریا. دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1399 براکسیزوم Bruxism / بیماری های دندان Tooth Diseases / تنش Stress / اضطراب Anxiety / عوارض Complications / تشخیص Diagnosis / درمان Therapy / اپیدمیولوژی Epidemiology
‭Thesis WU ١٤٠ ‫و‬٦٣٥‫ب‬ ١٣٩٩
کتابخانه مرکزی دانشگاه
59 پایان نامه بررسی میزان تاثیر آموزش احیای قلبی-ریوی (CPR) در مرکز مهارت‌های بالینی بر ارتقاء مهارت‌های بالینی کارورزان رشته پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 1397 / نگارش شیرین جلودار نقابی. : Assessment of efficacy of CPR training in skill lab on improvement of knowledge and skill of medical interns in Birjand university of medical sciences جلودار نقابی، شیرین. دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1399 درمان فوریتی Emergency Treatment / باز زنده سازی قلبی تنفسی Cardiopulmonary Resuscitation / باز زنده سازی Resuscitation / ایست قلبی Heart Arrest / فوریت های پزشکی Emergencies / آموزش پزشکی Education, Medical / صلاحیت بالینی Clinical Competence / دانشجویان پزشکی Students, Medical / بیرجند Birjand
‭Thesis WG ٢٠٥ ‫ج‬٥٦٤‫ب‬ ١٣٩٩
کتابخانه مرکزی دانشگاه
60 پایان نامه ارتباط سطح سرمی ویتامین D مادران با بیماری قلبی مادر زادی فرزندشان / نگارش الهام رمضان زاده. : Relation between the level of serum VitD in mothers with congenital heart diseases of their children رمضان زاده، الهام. دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1399 نقص های مادرزادی قلب Heart Defects, Congenital / ویتامین دی Vitamin D / در نوزادی و کودکی In Infancy & Childhood / بیماری های قلب و عروق Cardiovascular Diseases / مادران Mothers / تشخیص Diagnosis / درمان Therapy / اپیدمیولوژی Epidemiology
‭Thesis WS ٢٩٥ ‫ر‬٧١٤‫الف‬ ١٣٩٩
کتابخانه مرکزی دانشگاه