درحال بارگذاري...
جستجو برای: 1399 1397 1398 2020 2018 2019
0.003 ثانیه
مجموع 1720 مورد
 نمايش فهرستي    نمايش گالري
رديف نوع عنوان پدیدآور اصلی ناشر سال انتشار موضوع ها شماره راهنما
1 چند رسانه ای وبینار آموزشی Mendeley / مدرس: جناب آقای حسین اعظمی مدیر آموزش شرکت مهندسی فرآیدا (نماینده رسمی ناشر الزویر در ایران). اعظمی، حسین. دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، معاونت تحقیقات و فناوری، مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی، 1399
‭QA ٧٦/٩ ‫الف‬٦١٦‫و‬ ١٣٩٩
2 چند رسانه ای وبینار آموزشی پایگاه اطلاعاتی Scopus / مدرس: جناب آقای حسین اعظمی مدیر آموزش شرکت مهندسی فرآیدا (نماینده رسمی ناشر الزویر در ایران). اعظمی، حسین. دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، معاونت تحقیقات و فناوری، مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی، 1399
‭QA ٧٦/٩ ‫الف‬٦١٦‫و‬ ١٣٩٩
3 چند رسانه ای وبینار کاربردهای Word در نگارش پایان نامه / مدرس: جناب آقای عباس هراتی، کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی. هراتی، عباس. معاونت تحقیقات و فناوری، مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی، 1399
‭Z ٥٢/٥ ‫ه‬٤٧٥‫و‬ ١٣٩٩
4 چند رسانه ای وبینار آموزشی اخلاق در پژوهش / مدرس: دکتر احسان شمسی گوشکی، دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی. شمسی گوشکی، احسان. معاونت تحقیقات و فناوری، مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی، 1399
‭W ٥٠ ‫ش‬٦٦٩‫و‬ ١٣٩٩
5 چند رسانه ای وبینار جستجوی شواهد بالینی در پابمد / مدرسان: دکتر سمیه نادی راوندی، دکتر زهرا بتولی، از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان. نادی راوندی، سمیه. 1399
‭W ٢٦/٥ ‫ن‬١٣٩‫و‬ ١٣٩٩
6 چند رسانه ای وبینار پیاده سازی مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی غلامحسین زاده، زهره. 1399
‭HD ٣٠/٢ ‫غ‬٦٥‫و‬ ١٣٩٩
7 چند رسانه ای اصول طراحی سوالات آزمون های استدلال بالینی / مدرس آفاق زارعی. زارعی، آفاق. دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، معاونت آموزشی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC)، 1399
‭W ١٨ ‫ز‬١٣‫الف‬ ١٣٩٩
8 پایان نامه بررسی ابعاد آنتروپومتریک صورت و شاخص DMFT در بیماران مبتلا به معلولیت جسمی و ذهنی شهرستان بیرجند در سال 1397 / نگارش حامد شیران خراسانی. : Study of Anthropometric Dimensions of Face and DMFT Index in Patients with Physical and Mental Disabilities in Birjand in 1397 شیران خراسانی، حامد. دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1399 پوسیدگی های دندان Dental Caries / از کارافتادگان Disabled Persons / بهداشت دهان Oral Health / نظافت دهان Oral Hygiene / خدمات بهداشت دهان و دندان Dental Health Services / بیماری های دندان Tooth Diseases / بیماری های دهان Mouth Diseases / پیشگیری و کنترل Prevention & Control / دندان پزشکی Dentistry / اپیدمیولوژی Epidemiology
‭Thesis WU ٢٧٠ ‫ش‬٩٥١‫ب‬ ١٣٩٩
کتابخانه مرکزی دانشگاه
9 پایان نامه بررسی تأثیر طب‌ فشاری بر استرس و خستگی مبتلایان به اسکلروز متعدد / نگارنده زهرا رضایی. : The effect of acupressure on the stress ans fatigue among multipple sclrosis patiants رضایی، زهرا. دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1399 ام اس Multiple Sclerosis / درمان با پزشکی سوزنی Acupuncture Therapy / پزشکی سوزنی Acupuncture / ماساژ Massage / خستگی Fatigue / تنش Stress / درمان شناسی Therapeutics / اپیدمیولوژی Epiemiology
‭Thesis WL ٣٦٠ ‫ر‬٥٧٤‫ب‬ ١٣٩٩
کتابخانه مرکزی دانشگاه
10 پایان نامه مقایسه طول محوری، ضخامت فیبر های عصبی شبکیه چشم و ضخامت مرکزی قرنیه در افراد دارای درجات مختلف میوپی، بیماران گلوکوم زاویه باز اولیه و افراد سالم / نگارش زهرا عزیزی قومی ئی. : The comparsion of axial length, retinal nerve fiber layer thickness and central corneal thickness in subjects with different degrees of myopia, patients with open angle glaucoma and healthy subjects عزیزی قومی ئی، زهرا. دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1399 بیماری های چشم Eye Diseases / نزدیک بینی Myopia / قرنیه Cornea / فیبر های عصبی Nerve Fibers / شبکیه Retina / عوارض Complications / تشخیص Diagnosis / درمان Therapy / علت شناسی Etiology / اپیدمیولوژی Epidemiology
‭Thesis WW ١٤٠ ‫ع‬٥٩٣‫م‬ ١٣٩٩
کتابخانه مرکزی دانشگاه
11 پایان نامه بررسی اثر عصاره انار بر تغییر سطح بیان میکرو RNA های مرتبط با تعدیل ایمنی در سلول‌ های بنیادی مزانشیمی / نگارش زینب رستمی. : Effect of pomegranate extract on modulation of immunoregulatory related microRNAs expression in mesenchymal stem cells رستمی، زینب. دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1399 سلول های بنیادی مزانشیمی Mesenchymal Stem Cells / پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی Mesenchymal Stem Cells Transplantation / ایمنی شناسی Immunology / میکرو آر ان ا MicroRNAs / دستگاه ایمنی Immunology / سلول شناسی Citology / سلول های کشت شده Cells, Cultured / عصاره گیاهان Plant Extracts / اپیدمیولوژی Epidemiology
‭Thesis QU ٣٢٥ ‫ر‬٤٩٣‫ب‬ ١٣٩٩
کتابخانه مرکزی دانشگاه
12 پایان نامه بررسی اثر دارچین بر سطح کبدی IL-6 در رت پیر هپاتکتومی شده / نگارش فرشته بیات. : Effect of cinnamon on hepatic level of IL-6 after hepactectomy in aging rats بیات، فرشته. دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1399 بازسازی کبد Liver Regeneration / برداشتن کبد Hepatectomy / فیزیولوژی Physiology / گیاهان شفابخش Plants, Medicinal / پزشکی سنتی Medicine, Traditional / موش های صحرایی Rats / فاکتور سن Age Factors / کبد Liver / جراحی Surgery / سالمندان Aged / اپیدمیولوژی Epidemiology
‭Thesis WI ٧٠٢ ‫ب‬٨٩٥‫ب‬ ١٣٩٩
کتابخانه مرکزی دانشگاه
13 پایان نامه مقایسه تنظیم شناختی هیجان بین جمعیت مصدومین تصادفات مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند و افراد شاهد درسال 1396-1397 / نگارش فائزه حیدری. : Comparison of cognitive emotion regulation between road accident survivors presenting and control group at emergency room in imam reza hospital, birjand,2018-2019 حیدری، فائزه. دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1399 هیجان ها Emotions / روان درمانی Psychotherapy / حوادث رانندگی Accidents, Traffic / درمان شناسی Therapeutics / روش ها Methods / روان پزشکی و روان شناسی Psychiatry and Psychology / اپیدمیولوژی Epidemiology
‭Thesis WM ٤٢٠/٥ ‫ح‬٩٤٩‫م‬ ١٣٩٩
کتابخانه مرکزی دانشگاه
14 پایان نامه مقایسه تأثیر ماساژ رایحه درمانی با اسانس اسطوخودوس و زنجبیل بر درد، خشکی مفصل و عملکرد فیزیکی در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو / ارائه‌ کننده سمیه حیاتی. : Comparing the effect of aromatherapy massage with of lavender essential oil and ginger on pain, stiffness and physical function in patients with osteoarthritis of the knee حیاتی، سمیه. دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1399 استئوآرتریت زانو Ostheoarthritis / مراقبت های تسکینی Palliative Care / رایحه درمانی Aromatherapy / اسطوخودوس Lavandula / ماساژ Massage / گیاهان شفابخش Plants, Medicinal / عصاره گیاهان Plant Extracts / درمان Therapy / اپیدمیولوژی Epidemiology
‭Thesis WE ٨٧٠ ‫ح‬٩٣٤‫م‬ ١٣٩٩
کتابخانه مرکزی دانشگاه
15 پایان نامه بررسی اثرات حفاظتی عصاره آبی کلاله زعفران بر مدل هپاتوتوکسیک القا شده با متوتروکسات در رت / نگارش محدثه بالفروش. : Investigation of Protective Effects of saffron stigma juice on hepatotoxicity induced by methotrexate in rats بالفروش، محدثه. دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1399 آسیب کبدی ناشی از مواد شیمیایی و دارویی Chemical and Drug Induced Liver Injury / عوارض جانبی مرتبط با دارو و واکنش های نامطلوب Drug-Related Side Effects and Adverse Reactions / گیاهان شفابخش Plants, Medicinal / عصاره گیاهان Plant Extracts / زعفران Saffron / پزشکی سنتی Medicine, Traditional / استفاده درمانی Therapeutic Use / متوتروکسات Methotrexate / موش های صحرایی Rats / اپیدمیولوژی Epidemiology
‭Thesis WI ٧٠٠ ‫ب‬٦٤٨‫ب‬ ١٣٩٩
کتابخانه مرکزی دانشگاه
16 پایان نامه بررسی شیوع اختلالات فانکشنال نوروماسکولار متعاقب شکستگی‌ های صورت و مقایسه‌ ی آن قبل و بعد از عمل جراحی / نگارش یونس قنبری باغستان. : Evaluation of prevalence of Neuromuscular functional disorders following facial bone fractures and its comparison before and after surgery قنبری باغستان، یونس. دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1399 بیماری های عضلانی عصبی Neuromuscular Diseases / آسیب های فک و صورت Maxilofacial Injuries / استخوان های صورت Facial Bones / جراحی Surgery / حوادث رانندگی Accidents, Traffic / درمان Therapy / اپیدمیولوژی Epidemiology
‭Thesis WE ٥٥٠ ‫ق‬٨١٥‫ب‬ ١٣٩٩
کتابخانه مرکزی دانشگاه
17 پایان نامه اثر بخشی معنویت درمانی بر کاهش افسردگی، اضطراب و استرس بیماران دیالیزی مراجعه کننده به مرکز دیالیز بیماری های خاص شهر بیرجند در سال 99-1398 / نگارش ویهان مودی. : Effectiveness of spiritual therapy on reducing depression, anxiety and stress in dialysis the patients referred to the Dialysis Center for Special Diseases of Birjand in 2019-2020 مودی، ویهان. دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1399 دیالیز کلیوی Renal Dialysis / نارسایی مزمن کلیه Kidney Failure, Chronic / بیماری های کلیه Kidney Diseases / اضطراب Anxiety / اختلال افسردگی Depressive Disorder / معنویت Spirituality / تشخیص Diagnosis / درمان Therapy / اپیدمیولوژی Epidemiology
‭Thesis WJ ٣٧٨ ‫م‬٨٢٩‫الف‬ ١٣٩٩
کتابخانه مرکزی دانشگاه
18 پایان نامه مقایسه تاثیر دهانشویه بابونه، بومادران و کلرهگزیدین گلوکانات بر پلاک دندانی و ضایعات مخاطی دهان بیماران تحت ونتیلاتور در بخش ICU / نـــگارنده فاطمه سبزه کار. : Comparison Effects of Chamomilla, Achillea millefolium and Chlorhexidine Glucanate mouthwashes Dental Plaque and oral Mucosal lesions of Patients Under Ventilator in ICU سبزه کار، فاطمه. دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1399 مراقبت های ویژه Intensive Care / دستگاه های تهویه تنفسی مکانیکی Ventilators, Mechanical / پلاک دندان Dental Plague / بیماری های دهان Mouth Diseases / علائم دهانی Oral Manifestations / مخاط دهان Mouth Mucosa / بخش مراقبت ویژه Intensive Care Units / دهان شویه ها Mouthwashes / کلرهکزیدین Chlorhexidine / دارو درمانی Drug Therapy / بیماران Patients / اپیدمیولوژی Epidemiology
‭Thesis WY ١٥٤ ‫س‬٢٧٧‫م‬ ١٣٩٩
کتابخانه مرکزی دانشگاه
19 پایان نامه سنتز و تعیین خصوصیات نانو ذرات متخلخل سیلیکا و ارزیابی نقش محافظتی آن در استرس اکسیداتیو ناشی از مسمومیت حاد با آهن / نگارش حسین جاودانی. : Synthesis and characterization of mesoporous silica nanoparticles (MSN) and evaluation of its protective role on oxidative stress induced by acute poisoning of iron جاودانی، حسین. دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1399 مسمومیت Poisoning / آهن Iron / مصرف بیش از حد مجاز Overdose / استرس اکسیداتیو Oxidative Stress / دی اکسید سیلیکون Silicon Dioxide / تانین ها Tannins / آنتی دوت ها Antidotes / آنتی اکسیدان ها Antioxidants / اپیدمیولوژی Epidemiology
‭Thesis QV ٦٠٠ ‫ج‬٢٢٥‫س‬ ١٣٩٩
کتابخانه مرکزی دانشگاه
20 پایان نامه بررسی میزان همدلی با بیماران و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 1398 / نگارش محبوبه حقی‌ رودی. : Evaluation of empathy with patients and its related factors in dental students of Birjand University of Medical Sciences in 2019 حقی رودی، محبوبه. دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1399 هم دلی Empathy / ارتباط Communication / حمایت از بیمار Patient Advocacy / بیماران Patients / دانشجویان دندان پزشکی Students, Dental / دندان پزشکان Dentists
‭Thesis WU ٦١ ‫ح‬٦٧٩‫ب‬ ١٣٩٩
کتابخانه مرکزی دانشگاه