درحال بارگذاري...
جستجو برای: داروشناسی
0.003 ثانیه
مجموع 190 مورد
 نمايش فهرستي    نمايش گالري
رديف نوع عنوان پدیدآور اصلی ناشر سال انتشار موضوع ها شماره راهنما
61 کتاب مرور سریع خلاصه فارماکولوژی کاتزونگ و ترور رفرانس آزمون‌های پذیرش دستیار و پیش‌کارورزی / گردآوری مهدی ایزدی. : مرور سریع بر فارماکولوژی کاتزونگ و ترور رفرانس آزمون‌های پذیرش دستیار و پیش‌کارورزی ایزدی‌، مهدی‌، 1349 -، گردآورنده. پروانه دانش، 1391 داروشناسی - چکیده نامه ها.
‭QV ١٨ ‫الف‬٩٧٣‫م‬ ١٣٩١
کتابخانه مرکزی دانشگاه
62 کتاب دارودرمانی سالمندان / مولفان خیراله غلامی، محمدرضا جوادی، الناز سخاییان ؛ [ برای]‌دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز دارو پزشکی 13 آبان،مرکز تحقیقات تجویز و مصرف منطقی دارو. غلامی، خیراله، دف، 1393 پزشکی سالمندان.
‭WT ١٦٦ ‫غ‬٧٢‫د‬ ١٣٩٣
کتابخانه دانشکده پرستاری طبس
63 کتاب فارماکولوژی / تالیف مجتبی کرمی. کرمی، مجتبی، طرلان داروشناسی - سوالات امتحانی.
‭QV ١٨/٢ ‫ک‬٤٦٩‫ف‬
کتابخانه بیمارستان امام رضا ع
64 کتاب داروشناسی اختصاصی هوشبری طبق سرفصل دروس کارشناسی، کارشناسی ارشد هوشبری و آزمون دستیاری بیهوشی / گردآوری و تالیف مریم میلانی‌فرد؛ با مقدمه‌ی ولی‌الله حسنی، محمودرضا آل‌بویه، سالومه صحت‌کاشانی. میلانی‌فرد، مریم، جامعه‌نگر، 1399 داروهای بیهوشی.
‭QV ٤ ‫م‬٩٧٨‫د‬ ١٣٩٩
کتابخانه دانشکده پرستاری قاین
65 کتاب فارماکولوژی به زبان ساده / تالیف مائده روزبهانی، جواد حاج‌اسفندیاری. روزبهانی، مائده، ابن‌سینا، 1400 داروشناسی - سوالات امتحانی.
‭QV ١٨/٢ ‫ر‬٧٩٨‫ف‬ ١٤٠٠
کتابخانه دانشکده پرستاری قاین
66 کتاب نکات کلیدی و راهنمای سریع بالینی در اطلاعات داروئی و داروهای ژنریک ایران / تالیف لیلی مصلی نژاد؛ با همکاری مهدی عبدالهی فرد. : پشت جلد به انگلیسی {Key Concept and Rapid Guideline in Drug Information & Clinical Drugs} مصلی نژاد، لیلا. روشن کتاب: انتخاب روشن، 1385 داروشناسی بالینی.
‭QV ٣٩ ‫م‬٦١٩‫ن‬ ١٣٨٥
کتابخانه بیمارستان امام رضا ع
67 کتاب راهنمای دروس عملی فارماکولوژی / تالیف محمد فقیهی. : پشت جلد به انگلیسی {Practical Guide for Pharmacology Courses} فقیهی،محمد، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تهران، 1386 حیوانات آزمایشگاهی - اثرات دارویی.
‭QV ٣٩ ‫ف‬٧٩٩‫ر‬ ١٣٨٦
کتابخانه بیمارستان امام رضا ع , کتابخانه بیمارستان ولیعصر عج , وجین شده , کتابخانه گروه فارماکولوژی , کتابخانه بیمارستان سید مصطفی خمینی طبس , کتابخانه معاونت غذا و دارو , کتابخانه مرکزی دانشگاه
68 کتاب فارماکولوژی مصور لیپینکات [2019] / تالیف [صحیح: ویراستار] کارن والن با همکاری کاریندا فیلد، راجان‌ رادها کریشنان؛ ترجمه منیژه متولیان ... [و دیگران]؛ ویراستار منیژه متولیان. : لیپینکات 2019 جامعه‌ نگر، 1399 دارو شناسی - راهنماها.
‭QV ١٨/٢ ‫ف‬١٣٩ ١٣٩٩
کتابخانه مرکزی دانشگاه
69 کتاب فارماکولوژی برای پرستاران / تالیف سونیا آرزومانیانس. آرزومانیانس، سونیا. نشر و تبلیغ بشری، 1379 فراورده های دارویی.
‭QV ٤ ‫آ‬٣٧٨‫ف‬ ١٣٧٩
کتابخانه شبکه بهداشت قاین , کتابخانه شبکه بهداشت سربیشه , کتابخانه بیمارستان امام علی سرایان , کتابخانه مرکزی دانشگاه , کتابخانه دانشکده پرستاری طبس
70 کتاب اطلاعات دارویی ایران ژنریک - هلال احمر / بهنام ثبوتی. ثبوتی، بهنام. کتاب میر، 1380 داروشناسی - ایران.
‭QV ٣٩ ‫ث‬٥١‫الف‬ ١٣٨٠
آرشیو کتابخانه مرکزی , وجین شده , کتابخانه بیمارستان ولیعصر عج
71 کتاب راهنمای مصرف داروهای ژنریک ایران / تالیف شهرام امین زاده. : عنوان پشت جلد به انگلیسی{A Guide Book for Usage of I.R.I. Generic Drugs :} امین زاده، شهرام. سماط، 1376 داروشناسی - ایران.
‭QV ٧٣٨ ‫الف‬٨٤٢‫ر‬ ١٣٧٦
کتابخانه آزمایشگاه بیمارستان ولیعصر عج , وجین شده , کتابخانه معاونت غذا و دارو , کتابخانه گروه های آموزشی دانشکده داروسازی
72 کتاب فارماکولوژی پرستاری / سیدنی ج. هاپکینز؛ ترجمه عباس پوستی، بیژن جهانگیری. هاپکینز، سیدنی ج. علوم پزشکی؛ آگه، 1371 فراورده های دارویی.
‭QV ٤ ‫ه‬١٢٥‫ف‬ ١٣٧١
کتابخانه دانشکده پیراپزشکی فردوس , وجین شده , کتابخانه مرکز بهداشت بیرجند , کتابخانه معاونت غذا و دارو , آرشیو کتابخانه مرکزی
73 کتاب داروهای ژنریک ایران و درمان های داروئی / گردآوری، تنظیم و تدوین عبدالعلی گوهرخای. : عنوان پشت جلد به انگلیسی{Iranian Generic Drugs and Drug Treatments :} گوهرخای، عبدالعلی. سپهر، 1372 دارودرمانی.
‭QV ٤ ‫گ‬٨٣٨‫د‬ ١٣٧٢
وجین شده , کتابخانه شبکه بهداشت درمیان , کتابخانه معاونت غذا و دارو , کتابخانه بیمارستان امام رضا ع
74 کتاب کتابچه خلاصه مقالات اولین همایش متدولوژی در علوم دارویی: مشهد - 3 تا 5 شهریورماه 1380 / برگزارکنندگان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ دانشکده داروسازی مشهد؛ مرکز تحقیقات علوم دارویی پژوهشکده بوعلی. همایش متدولوژی در علوم دارویی (اولین: 1380: مشهد{)}. دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1380 داروها - همایش ها.
‭QV ٩ ‫ه‬٦٤٢‫ک‬ ١٣٨٠
وجین شده
75 کتاب فارماکولوژی پرستاری / [سیدنی جان هاپکینز]؛ ترجمه بیژن جهانگیری، عباس پوستی. هاپکینز، سیدنی جان. ارجمند، 1380 فراورده های دارویی.
‭QV ٤ ‫ه‬١٢٥‫ف‬ ١٣٨٠
کتابخانه بیمارستان شفا بشرویه , کتابخانه مرکزی دانشگاه
76 کتاب فارماکولوژی پرستاری / [سیدنی جان هاپکینز]؛ ترجمه بیژن جهانگیری ... [و دیگران]. : Drugs and Pharmacology for Nurses هاپکینز، سیدنی جان. اندیشه آور، 1384 فراورده های دارویی.
‭QV ٤ ‫ه‬١٢٥‫ف‬ ١٣٨٤
کتابخانه گروه فارماکولوژی , کتابخانه بیمارستان سید مصطفی خمینی طبس , کتابخانه بیمارستان امام رضا ع , کتابخانه مرکزی دانشگاه
77 کتاب اطلاعات دارویی ایران / بهنام ثبوتی. ثبوتی، بهنام، کتاب میر، 1388 داروها - دستنامه ها.
‭QV ٣٩ ‫ث‬٥١‫الف‬ ١٣٨٨
کتابخانه مرکزی دانشگاه
78 کتاب داروهای ژنریک ایران با اقدامات پرستاری و مراقبت / تالیف و گردآوری پوران سامی. : پشت جلد به انگلیسی{Iran Generic Drugs 1390 :} سامی، پوران، بشری (مرکز نشر علوم پزشکی{)}: تحفه، 1390 پرستاری.
‭QV ٣٩ ‫س‬٢٣٦‫د‬ ١٣٩٠
کتابخانه دانشکده پیراپزشکی فردوس , کتابخانه بیمارستان ولیعصر عج
79 کتاب داروهای ژنریک ایران با اقدامات پرستاری و مراقبت / تالیف و ترجمه پوران سامی. : پشت جلد به انگلیسی{Iran Generic Drugs 1390 :} سامی، پوران، بشری: تحفه، 1391 پرستاری.
‭QV ٣٩ ‫س‬٢٤٦‫د‬ ١٣٩١
کتابخانه دانشکده پرستاری طبس , کتابخانه بیمارستان امام رضا ع , کتابخانه بیمارستان ولیعصر عج , کتابخانه مرکزی دانشگاه , کتابخانه بیمارستان شهید چمران فردوس
80 کتاب فارماکولوژی داروهای کاربردی در بخش ICU / مولفین سلیمان نارویی، ویدا خانی. : پشت جلد به انگلیسی {Pharmacology Applied Medicines in I. C. U} نارویی، سلیمان، نهضت پویا، 1387 داروشناسی بالینی.
‭QV ٣٨ ‫ن‬١٤٨‫ف‬ ١٣٨٧
کتابخانه مرکزی دانشگاه , کتابخانه دانشکده پرستاری قاین