درحال بارگذاري...
جستجو برای: داروشناسی
0.002 ثانیه
مجموع 190 مورد
 نمايش فهرستي    نمايش گالري
رديف نوع عنوان پدیدآور اصلی ناشر سال انتشار موضوع ها شماره راهنما
21 کتاب مرور و آزمون های فارماکولوژی کاتزونگ - ترور 2010 / [نویسندگان آنتونی جی. ترور، برترام ج. کاتزونگ، سوزان بی. مسترز{]}؛ مترجم محمدمهدی غیرتیان؛ تحت نظارت احمدرضا دهپور. : Katzung and Trevor's Pharmacology: Examination and Board Review, 9th ed, c2010 ترور، آنتونی ج. اندیشه رفیع، 1390 داروشناسی - سوالات امتحانی.
‭QV ١٨ ‫ت‬٥٣٥‫م‬ ١٣٩٠
کتابخانه مرکزی دانشگاه
22 کتاب مرور و آزمون‌های فارماکولوژی کاتزونگ - ترور 2015 [کتاب] / / [ آنتونی‌جی. ترور، برترام‌ ج. کاتزونگ، ماریک کرودرینگ - هال] ؛ با مقدمه و تحت نظارت منیژه متولیان؛ ترجمه محمد‌مهدی غیرتیان، مجید متقی‌نژاد. ترور، آنتونی‌ ج. اندیشه رفیع، 1394 داروشناسی - سوالات امتحانی.
‭QV ١٨ ‫ت‬٥٣٥‫م‬ ١٣٩٤
کتابخانه مرکزی دانشگاه
23 کتاب خلاصه و آزمون‌های فارماکولوژی کاتزونگ و ترور [کتاب] / / تالیف آنتونی ترور، برترام کاتزونگ، ماریک کنوئیدرینگ‌هال ؛ ترجمه مهسا هادیپور‌جهرمی. : فارماکولوژی‌ کاتزونگ‌ خلاصه و آزمون‌های فارماکولوژی کاتزونگ و ترور 2015 ترور، آنتونی‌ ج. انتشارات ابن‌سینا، 1395 داروشناسی - چکیده نامه ها.
‭QV ١٨ ‫ت‬٥٣٥‫خ‬ ١٣٩٥
کتابخانه مرکزی دانشگاه , کتابخانه بیمارستان امام رضا ع , کتابخانه بیمارستان رازی , کتابخانه دانشکده پرستاری قاین
24 کتاب مرور و آزمون‌های فارماکولوژی کاتزونگ و ترور / نویسندگان آنتونی‌جی. ترور، برترام‌ جی. کاتزونگ، ماریکه کرودرینگ هال؛ زیر نظر احمدرضا دهپور؛ مترجمین ایمان فاطمی ... [و دیگران]؛ ویراستار علمی حبیب غزنوی. ترور، آنتونی‌ ج. جامعه نگر، 1395 داروشناسی - سوالات امتحانی.
‭QV ١٨ ‫ت‬٥٣٥‫م‬ ١٣٩٥
کتابخانه مرکزی دانشگاه , کتابخانه بیمارستان سید مصطفی خمینی طبس
25 کتاب فارماکولوژی کاتزونگ و ترور 2015 به همراه سوالات پره‌انترنی و دستیاری، به صورت طبقه‌بندی شده / ترجمه و تلخیص مجید متقی‌نژاد. متقی‌نژاد، مجید، اندیشه رفیع، 1395 داروشناسی - سوالات امتحانی.
‭QV ١٨ ‫م‬٢٤٣‫ف‬ ١٣٩٥
کتابخانه مرکزی دانشگاه
26 کتاب خلاصه و آزمونهای فارماکولوژی کاتزونگ و ترور 2019 / آنتونی ترور، برترام کاتزونگ، [ماریکه کرویدرینگ-هال]؛ ترجمه مهسا هادی‌ پور جهرمی. : فارماکولوژی کاتزونگ ترور، آنتونی‌ ج. ابن سینا، 1398 داروشناسی - دستنامه ها.
‭QV ١٨ ‫ت‬٥٣٥‫خ‬ ١٣٩٨
کتابخانه مرکزی دانشگاه , کتابخانه بیمارستان ولیعصر عج , کتابخانه دانشکده پرستاری قاین
27 کتاب مرور و آزمون‌های فارماکولوژی کاتزونگ - ترور 2019 / [برترام کاتزونگ، ماریکه کرویدرینگ-هال، آنتونی‌ج ترور]؛ با مقدمه و تحت نظارت منیژه متولیان؛ ترجمه مجید متقی‌نژاد، محمد‌مهدی غیرتیان. : فارماکولوژی کاتزونگ کاتزونگ‌، برترام‌ جی. اندیشه رفیع، 1398 داروشناسی - سوالات امتحانی.
‭QV ١٨/٢ ‫ک‬١٢٣‫م‬ ١٣٩٨
کتابخانه مرکزی دانشگاه
28 کتاب فارماکولوژی (کاتزونگ و ترور 2005) به همراه سوالات پره انترنی، دستیاری، به صورت طبقه بندی شده / ترجمه و تلخیص [گردآوری{]} محمد آیتی فیروزآبادی؛ تحت نظارت مستقیم بیژن جهانگیری. : بالای عنوان: خلاصه دروس طبقه بندی شده پزشکی براساس منابع اعلام شده توسط وزارت بهداشت، درمان ... در امتحانات پیش کارورزی و پذیرش دستیار آیتی فیروزآبادی، محمد، اندیشه رفیع، 1384 داروشناسی - سوالات امتحانی.
‭QV ١٨ ‫آ‬٩٥٧‫ف‬ ١٣٨٤
کتابخانه بیمارستان امام علی سرایان , وجین شده , کتابخانه بیمارستان شهداء قاین , کتابخانه معاونت غذا و دارو , کتابخانه مرکزی دانشگاه , کتابخانه گروه های آموزشی دانشکده داروسازی
29 چند رسانه ای کلاسهای پیش دستیاری پزشکی و دندانپزشکی: فارماکولوژی تیمورزاده، 1385 داروشناسی - دیسک فشرده.
‭QV ١٨ ‫ک‬٦١٨ ١٣٨٥
وجین شده , کتابخانه مرکزی دانشگاه
30 چند رسانه ای کلاسهای پیش دستیاری پزشکی و دندانپزشکی: فارماکولوژی تیمورزاده، 1387 داروشناسی - دیسک فشرده.
‭QV ١٨ ‫ک‬٦١٨ ١٣٨٧
وجین شده , کتابخانه مرکزی دانشگاه
31 چند رسانه ای کلاسهای پیش دستیاری پزشکی و دندانپزشکی: فارماکولوژی تیمورزاده، 1388 داروشناسی - دیسک فشرده.
‭QV ١٨ ‫ک‬٦١٨ ١٣٨٥
کتابخانه مرکزی دانشگاه
32 چند رسانه ای مجموعه دوره های آمادگی دستیاری و پره انترنی(فارماکولوژی) پارسیان دانش، 1388 داروشناسی - دیسک فشرده.
‭QV ٧٤٨ ‫م‬ ٢٨٢ ١٣٨٨
کتابخانه مرکزی دانشگاه
33 کتاب داروهای ژنریک ایران همراه با اقدامات پرستاری / مولف مرجان رسولی، فاطمه تیموری. : مرجع کامل داروهای ژنریک ایران همراه با اقدامات پرستاری رسولی، مرجان اندیشه رفیع، 1388 راهنمای دارویی.
‭QV ٣٩ ‫ر‬٥٢٣‫د‬ ١٣٨٨
34 کتاب خلاصه و آزمونهای داروشناسی کاتزونگ ترور / برترام جی. کاتزونگ، آنتونی ج. ترور؛ ترجمه محمدرضا رستمی ... [و دیگران{]}؛ زیرنظر فرشاد روشن ضمیر. : عنوان روی جلد: خلاصه و آزمونهای داروشناسی کاتزونگ - ترور: مرجع امتحانات پرانترنی و دستیاری اعلام شده از سوی وزارت بهداشت و درمان Examination and Board Review: Pharmacology کاتزونگ، برترام جی. میرشیدا، 1378 داروشناسی - سوالات امتحانی.
‭QV ١٨/٢ ‫ک‬١٢٣‫خ‬ ١٣٧٨
وجین شده , آرشیو کتابخانه مرکزی
35 کتاب داروشناسی / [نویسنده داریل کریست{]}؛ ترجمه افشین صمدی. : High-Yield pharmacology کریست، داریل. تیمورزاده، 1380 داروشناسی - سوالات امتحانی.
‭QV ١٨/٢ ‫ک‬٤٨٨‫د‬ ١٣٨٠
کتابخانه بیمارستان علی ابن ابیطالب سربیشه , کتابخانه بیمارستان امام علی سرایان
36 کتاب اطلاعات دارویی بالینی: داروهای ژنریک ایران / صادق جاویدان نژاد، ملوک حاجی بابایی؛ ویراسته ایرج متولی. جاویدان نژاد، صادق نشر علوم دانشگاهی، 1380 داروها - ایران.
‭QV ٤ ‫ج‬٢٣١‫الف‬ ١٣٨٠
کتابخانه شبکه بهداشت خوسف , کتابخانه شبکه بهداشت سربیشه , وجین شده
37 کتاب فارماکولوژی کاتزونگ و ترور: مرجع امتحانات پیش کارورزی و دستیاری اعلام شده از سوی وزارت بهداشت و درمان / برترام کاتزونگ، آنتونی ترور؛ ترجمه محمدرضا رستمی ... [و دیگران{]}؛ ویرایش محمدرضا رستمی؛ زیر نظر فرشاد روشن ضمیر. : Examination and Board Review Pharmacology Katzung - Trevor کاتزونگ، برترام جی. پیک ایران، 1377 داروشناسی - سوالات امتحانی.
‭QV ١٨/٢ ‫ک‬١٢٣‫ف‬ ١٣٧٧
وجین شده , کتابخانه بیمارستان امام رضا ع
38 کتاب فارماکولوژی بالینی پرستاری / نویسندگان [ژولیا فریمن کلارک، شری کوینیر، ویرجین بورک کارب{]}؛ مترجم محمد شمس زاده امیری. : Pharmacologic basis of nursing practice فریمن، جولیا سالم، 1377 - پرستاری.
‭QV ٣٨ ‫ف‬٧٢٢‫ف‬ ١٣٧٧
کتابخانه گروه مامایی , وجین شده , کتابخانه مرکز بهداشت بیرجند , کتابخانه معاونت غذا و دارو , کتابخانه شبکه بهداشت سربیشه , کتابخانه شبکه بهداشت نهبندان , کتابخانه بیمارستان امام رضا ع , کتابخانه بیمارستان شفا بشرویه
39 کتاب نکات برتر در فارماکولوژی: خلاصه "فارماکولوژی کاتزونگ و ترور 2002" رفرانس آزمون های پذیرش دستیار و پیش کارورزی / گردآوری مهدی ایزدی، حمیدرضا کریمی. : عنوان پشت جلد{Best Points Pharmacology :} ایزدی، مهدی. پروانه دانش، 1380 داروشناسی - چکیده نامه ها.
‭QV ١٨ ‫الف‬٩٧٣‫ن‬ ١٣٨٠
وجین شده , کتابخانه بیمارستان سید مصطفی خمینی طبس
40 کتاب اطلاعات و کاربرد بالینی داروهای ژنریک ایران شرکت سهامی داروپخش، 1371 داروها - ایران.
‭QV ٤ ‫الف‬٥٨٤ ١٣٧١
کتابخانه دانشکده پیراپزشکی فردوس , کتابخانه شبکه بهداشت درمیان , کتابخانه معاونت غذا و دارو , کتابخانه شبکه بهداشت سربیشه , کتابخانه شبکه بهداشت فردوس