درحال بارگذاري...
جستجو برای: داروشناسی
0.003 ثانیه
مجموع 190 مورد
 نمايش فهرستي    نمايش گالري
رديف نوع عنوان پدیدآور اصلی ناشر سال انتشار موضوع ها شماره راهنما
1 کتاب ترجمه‌ کامل‌ فارماکولوژی‌ پایه‌ و بالینی‌ کاتزونگ‌2001 / ترجمه‌ :علیرضا منجمی‌[ ... و دیگران‌ ]؛ ویرایش‌ :امجد برزنجه‌؛ زیر نظر :بیژن‌ جهانگیری‌. : عنوان‌ اصلی‌ :2001Basic & clinical pharmacology کاتزونگ‌، برترام‌. تیمورزاده‌ ؛ طبیب‌، 1381 داروشناسی‌ بالینی‌.
‭QV ٣٨ ‫‌ک‬١٢٣‫‌ت‬ ١٣٨١
کتابخانه دانشکده پیراپزشکی فردوس
2 کتاب مقدمه‌یی بر فارماکولوژی / مری‌کایه آسپرهایم ؛ [ مترجمان] سعید یوسفی،فائقه شیریان. آسپرهایم، مری کی. جامعه نگر، 1390 داروشناسی- پرستاری.
‭QV ١٨ ‫آ‬٥٢٤‫م‬ ١٣٩٠
کتابخانه دانشکده پرستاری طبس , کتابخانه دانشکده پرستاری قاین
3 کتاب فارماکولوژی بالینی / نگارش اسماعیل صائبی. صائبی، اسماعیل البرز، 1372 داروشناسی بالینی.
‭QV ٣٨ ‫ص‬٣٥٤‫ف‬ ١٣٧٢
کتابخانه دانشکده پیراپزشکی فردوس , وجین شده , کتابخانه شبکه بهداشت فردوس , کتابخانه گروه های آموزشی دانشکده داروسازی , کتابخانه بیمارستان امام علی سرایان , کتابخانه مرکزی دانشگاه
4 کتاب فارماکولوژی بالینی / اسماعیل صائبی. : Handbook of Clinical Pharmacology صائبی، اسماعیل روزبهان (مرکز پخش{)}، 1360 داروشناسی بالینی.
‭QV ٣٨ ‫ص‬٣٥٤‫ف‬ ١٣٦٠
کتابخانه مرکز بهداشت بیرجند
5 کتاب فارماکولوژی بالینی / اسماعیل صائبی. صائبی، اسماعیل گسترش (مرکز پخش{)}، 1368 داروشناسی بالینی.
‭QV ٣٨ ‫ص‬٣٥٤‫ف‬ ١٣٦٨
کتابخانه شبکه بهداشت سربیشه , وجین شده
6 کتاب فارماکولوژی بالینی / اسماعیل صائبی. : Handbook of Clinical Pharmacology صائبی، اسماعیل 1364 داروشناسی بالینی.
‭QV ٣٨ ‫ص‬٣٥٤‫ف‬ ١٣٦٤
وجین شده
7 کتاب فارماکولوژی بالینی: داروهای ژنریک ایران / اسماعیل صائبی. : Handbook of Clinical Pharmacology صائبی، اسماعیل. آییژ، 1380 داروشناسی بالینی.
‭QV ٣٨ ‫ص‬٣٥٤‫ف‬ ١٣٨٠
وجین شده , کتابخانه شبکه بهداشت سربیشه , کتابخانه بیمارستان امام رضا ع , درمانگاه بیمارستان امام رضا , کتابخانه گروه های آموزشی دانشکده داروسازی , کتابخانه مرکزی دانشگاه
8 کتاب فارماکولوژی بالینی: داروهای ژنریک ایران / اسماعیل صائبی. : پشت جلد به انگلیسی {Handbook of Clinical Pharmacology} صائبی، اسماعیل. آییژ، 1388 داروشناسی بالینی.
‭QV ٣٨ ‫ص‬٣٥٤‫ف‬ ١٣٨٨
کتابخانه مرکزی دانشگاه , کتابخانه دانشکده پرستاری قاین
9 کتاب چکیده فارماکولوژی پایه / تالیف حسین جعفری. جعفری، حسین. حیدری، 1394 داروشناسی- آموزش.
‭QV ١٨ ‫ج‬٤٦٢‫چ‬ ١٣٩٤
کتابخانه دانشکده پرستاری طبس , کتابخانه دانشکده پیراپزشکی فردوس , کتابخانه بیمارستان حضرت رسول (ص) فردوس
10 کتاب فارماکولوژی کاتزونگ و ترور 2005: به انضمام تست های آزمون های گذشته به صورت تفکیک شده اولین و کامل ترین مجموعه کتاب های دستیاری طبقه بندی جامع و الگورییتمی دروس بر مبنای منابع اعلام شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت شرکت در امتحانات پیش کارورزی و پذیرش دستیار کریمی یزدی، حسن. فاضل، 1385 داروشناسی-آموزش.
‭QV ١٨ ‫ک‬٥٣٣‫ف‬ ١٣٨٥
کتابخانه بیمارستان سید مصطفی خمینی طبس
11 کتاب فارماکولوژی کاتزونگ ترور 1999 / برترام جی. کاتزونگ، آنتونی ترور؛ ترجمه منصور میرزایی ... [و دیگران{]}؛ زیرنظر ناصر ملک نیا و پروین پاسالار. : Examination and Board Review Pharmacology کاتزونگ، برترام جی. سماط، 1378 داروشناسی - رئوس مطالب.
‭QV ١٨/٢ ‫ک‬١٢٣‫ف‬ ١٣٧٨
وجین شده
12 کتاب خلاصه و آزمونهای داروشناسی کاتزونگ ترور / برترام جی. کاتزونگ، آنتونی ترور؛ برگردان صفا فتحی امینی، فرزاد مجیدی، ادموند وارطانی؛ ویرایش رامین موسوی شندی. : Pharmacology (Examination and Board Review) / Katzung Trevor کاتزونگ، برترام جی. فروغ اندیشه، 1372 داروشناسی - رئوس مطالب.
‭QV ١٨/٢ ‫ک‬١٢٣‫خ‬ ١٣٧٢
وجین شده , کتابخانه شبکه بهداشت درمیان , کتابخانه مرکز بهداشت بیرجند , کتابخانه شبکه بهداشت سربیشه , آرشیو کتابخانه مرکزی
13 کتاب فارماکولوژی: چکیده دروس آزمون پذیرش دستیار / تالیف بهنود شاهی ... [و دیگران{]}. : بالای عنوان: دستیار اول: بر اساس منابع اعلام شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پشت جلد به انگلیسی{First Resident Abstract of Residency Exam's Refrerence Books, 9: Pharmacology :} تیمورزاده: نشرطبیب، 1382 داروشناسی - چکیده نامه ها.
‭QV ١٨ ‫ف‬١٣٩ ١٣٨٢
وجین شده , کتابخانه شبکه بهداشت سربیشه , کتابخانه بیمارستان امام رضا ع , آرشیو کتابخانه مرکزی , کتابخانه گروه های آموزشی دانشکده داروسازی , کتابخانه مرکزی دانشگاه
14 کتاب خلاصه مقالات کنگره سایکوفارماکولوژی [27 تا 29 مهرماه 1378] / برگزار کننده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان؛ تدوین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. کنگره سایکوفارماکولوژی (1378: اصفهان{)}. انتشارات مانی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 1378 روان داروشناسی - همایش ها.
‭QV ٩ ‫ک‬٧٥١‫خ‬ ١٣٧٨
کتابخانه معاونت غذا و دارو , وجین شده
15 کتاب نکات برتر در فارماکولوژی: خلاصه " کاتزونگ و ترور 2005" به همراه تست های آزمون های گذشته و Guideline رفرانس آزمون های پذیرش دستیار و پیش کارورزی / گردآوری مهدی ایزدی. : عنوان پشت جلد{Best Points Pharmacology :} ایزدی، مهدی. پروانه دانش، 1384 داروشناسی - سوالات امتحانی.
‭QV ١٨ ‫الف‬٩٧٣‫ن‬ ١٣٨٤
کتابخانه گروه پرستاری , وجین شده , کتابخانه بیمارستان امام علی سرایان , کتابخانه شبکه بهداشت سربیشه , کتابخانه بیمارستان امام رضا ع , آرشیو کتابخانه مرکزی , کتابخانه گروه های آموزشی دانشکده داروسازی , کتابخانه مرکزی دانشگاه
16 کتاب مرور و آزمون های فارماکولوژی کاتزونگ و ترور 2008 / [نویسندگان آنتونی جی. ترور، برترام ج. کاتزونگ، سوزان بی. مسترز{]}؛ ترجمه محمدمهدی غیرتیان، مهرناز رضوانفرد، همکاران ترجمه سوده محبی رسا ... [و دیگران{]}؛ ویراستار محمدمهدی غیرتیان؛ با مقدمه و تحت نظارت احمدرضا دهپور. : Katzung and Trevor's Pharmacology: Examination and Board Review, 8th ed, c2008 ترور، آنتونی ج. اندیشه رفیع، 1387 داروشناسی - سوالات امتحانی.
‭QV ١٨ ‫ت‬٥٣٥‫م‬ ١٣٨٧
وجین شده , کتابخانه بیمارستان ولیعصر عج , کتابخانه مرکزی دانشگاه
17 کتاب فارماکولوژی کاتزونگ و ترور 2008 / تالیف آنتونی جی. ترور، برترام ج. کاتزونگ، سوزان بی. مسترز؛ ترجمه محسن ارجمند، گلاره امین اصنافی؛ ویرایش نرجس موحدی راد؛ با نظارت بیژن جهانگیری. : عنوان روی جلد: خلاصه و آزمونهای فارماکولوژی کاتزونگ و ترور 2008 Katzung and Trevor's Pharmacology: Examination and Board Review, 8th ed, c2008 ترور، آنتونی ج. ارجمند، 1387 داروشناسی - سوالات امتحانی.
‭QV ١٨ ‫ت‬٥٣٥‫ف‬ ١٣٨٧
کتابخانه مرکزی دانشگاه
18 کتاب فارماکولوژی کاتزونگ و ترور 2008: خلاصه دروس طبقه بندی شده پزشکی ... به همراه سوالات پیش کارورزی، دستیاری، به صورت طبقه بندی شده / ترجمه و تلخیص داود خداآمرزیده، محمد آیتی فیروزآبادی. : عنوان دیگر: خلاصه دروس طبقه بندی شده بر مبنای مراجع اعلام شده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت شرکت در امتحانات پیش کارورزی و پذیرش دستیار خداآمرزیده، داود، اندیشه رفیع، 1388 داروشناسی - سوالات امتحانی.
‭QV ١٨ ‫خ‬٣٤٦‫ف‬ ١٣٨٨
کتابخانه بیمارستان امام رضا ع , کتابخانه گروه های آموزشی دانشکده داروسازی , کتابخانه بیمارستان ولیعصر عج , کتابخانه مرکزی دانشگاه
19 کتاب نکات برتر در فارماکولوژی: خلاصه "کاتزونگ و ترور 2008" به همراه تست های آزمون های گذشته و Guideline [گایدلاین]، رفرانس آزمون های پذیرش دستیار و پیش کارورزی / گردآوری مهدی ایزدی. : عنوان روی جلد: نکات برتر فارماکولوژی (به همراه گایدلاین و تست) ایزدی، مهدی، پروانه دانش، 1388 داروشناسی - سوالات امتحانی.
‭QV ١٨ ‫الف‬٩٧٣‫ن‬ ١٣٨٨
وجین شده , کتابخانه بیمارستان امام رضا ع , کتابخانه بیمارستان ولیعصر عج , کتابخانه مرکزی دانشگاه , کتابخانه گروه های آموزشی دانشکده داروسازی , آرشیو کتابخانه مرکزی
20 کتاب خلاصه و آزمونهای فارماکولوژی کاتزونگ ترور 2010 / تالیف آنتونی جی. ترور، برترام ج. کاتزونگ، سوزان بی. مسترز؛ ترجمه حسن خلیلی ... [و دیگران]؛ با نظارت بیژن جهانگیری. : Pharmacology: Examination & Board Review, 9th ed, c2010 ترور، آنتونی ج. ارجمند؛ کتاب ارجمند؛ نسل فردا، 1389 داروشناسی - سوالات امتحانی.
‭QV ١٨ ‫ت‬٥٣٥‫خ‬ ١٣٨٩
کتابخانه مرکزی دانشگاه