درحال بارگذاري...
جستجو برای: داروشناسی
0.002 ثانیه
مجموع 190 مورد
 نمايش فهرستي    نمايش گالري
رديف نوع عنوان پدیدآور اصلی ناشر سال انتشار موضوع ها شماره راهنما
1 کتاب داروهای ژنریک ایران همراه با اقدامات پرستاری / مولف مرجان رسولی، فاطمه تیموری. : مرجع کامل داروهای ژنریک ایران همراه با اقدامات پرستاری رسولی، مرجان اندیشه رفیع، 1388 راهنمای دارویی.
‭QV ٣٩ ‫ر‬٥٢٣‫د‬ ١٣٨٨
2 کتاب خلاصه و آزمونهای داروشناسی کاتزونگ ترور / برترام جی. کاتزونگ، آنتونی ج. ترور؛ ترجمه محمدرضا رستمی ... [و دیگران{]}؛ زیرنظر فرشاد روشن ضمیر. : عنوان روی جلد: خلاصه و آزمونهای داروشناسی کاتزونگ - ترور: مرجع امتحانات پرانترنی و دستیاری اعلام شده از سوی وزارت بهداشت و درمان Examination and Board Review: Pharmacology کاتزونگ، برترام جی. میرشیدا، 1378 داروشناسی - سوالات امتحانی.
‭QV ١٨/٢ ‫ک‬١٢٣‫خ‬ ١٣٧٨
وجین شده , آرشیو کتابخانه مرکزی
3 کتاب راهنمای کاربرد داروهای چشمی و عوارض چشمی داروهای سیستمیک / تالیف علی نورائی نژاد. نورائی نژاد، علی تیمورزاده؛ نشر طبیب، 1378 بیماری های چشم - داروشناسی.
‭QV ٤ ‫ن‬٧١٩‫ر‬ ١٣٧٨
وجین شده , کتابخانه مرکز بهداشت بیرجند , کتابخانه معاونت غذا و دارو , کتابخانه شبکه بهداشت سربیشه , آرشیو کتابخانه مرکزی , کتابخانه گروه های آموزشی دانشکده داروسازی
4 کتاب داروشناسی / [نویسنده داریل کریست{]}؛ ترجمه افشین صمدی. : High-Yield pharmacology کریست، داریل. تیمورزاده، 1380 داروشناسی - سوالات امتحانی.
‭QV ١٨/٢ ‫ک‬٤٨٨‫د‬ ١٣٨٠
کتابخانه بیمارستان علی ابن ابیطالب سربیشه , کتابخانه بیمارستان امام علی سرایان
5 کتاب اطلاعات دارویی بالینی: داروهای ژنریک ایران / صادق جاویدان نژاد، ملوک حاجی بابایی؛ ویراسته ایرج متولی. جاویدان نژاد، صادق نشر علوم دانشگاهی، 1380 داروها - ایران.
‭QV ٤ ‫ج‬٢٣١‫الف‬ ١٣٨٠
کتابخانه شبکه بهداشت خوسف , کتابخانه شبکه بهداشت سربیشه , وجین شده
6 کتاب فارماکولوژی کاتزونگ و ترور: مرجع امتحانات پیش کارورزی و دستیاری اعلام شده از سوی وزارت بهداشت و درمان / برترام کاتزونگ، آنتونی ترور؛ ترجمه محمدرضا رستمی ... [و دیگران{]}؛ ویرایش محمدرضا رستمی؛ زیر نظر فرشاد روشن ضمیر. : Examination and Board Review Pharmacology Katzung - Trevor کاتزونگ، برترام جی. پیک ایران، 1377 داروشناسی - سوالات امتحانی.
‭QV ١٨/٢ ‫ک‬١٢٣‫ف‬ ١٣٧٧
وجین شده , کتابخانه بیمارستان امام رضا ع
7 کتاب داروهای ژنریک ایران همراه با اقدامات پرستاری / ترجمه و تالیف محمد آبگون. آبگون، محمد نور دانش، 1378 پرستاری - دستنامه ها.
‭QV ٣٩ ‫آ‬١٥٢٥‫د‬ ١٣٧٨
وجین شده , کتابخانه شبکه بهداشت نهبندان , کتابخانه شبکه بهداشت درمیان , آرشیو کتابخانه مرکزی , درمانگاه بیمارستان امام رضا , کتابخانه مرکزی دانشگاه
8 کتاب فارماکولوژی بالینی / نگارش اسماعیل صائبی. صائبی، اسماعیل البرز، 1372 داروشناسی بالینی.
‭QV ٣٨ ‫ص‬٣٥٤‫ف‬ ١٣٧٢
کتابخانه دانشکده پیراپزشکی فردوس , وجین شده , کتابخانه شبکه بهداشت فردوس , کتابخانه گروه های آموزشی دانشکده داروسازی , کتابخانه بیمارستان امام علی سرایان , کتابخانه مرکزی دانشگاه
9 کتاب نکات اساسی در داروشناسی روانی / نویسنده مایکل ای. لوی؛ برگردان اسماعیل شاهسوند، غلامرضا میرسپاسی. : Basic notes in psychopharmacology لیوای، مایکل الباب، 1380 روان داروشناسی.
‭QV ٧٦/٥ ‫ل‬٧٩٨‫ن‬ ١٣٨٠
وجین شده , کتابخانه بیمارستان امام رضا ع , کتابخانه شبکه بهداشت درمیان
10 کتاب فارماکولوژی بالینی پرستاری / نویسندگان [ژولیا فریمن کلارک، شری کوینیر، ویرجین بورک کارب{]}؛ مترجم محمد شمس زاده امیری. : Pharmacologic basis of nursing practice فریمن، جولیا سالم، 1377 - پرستاری.
‭QV ٣٨ ‫ف‬٧٢٢‫ف‬ ١٣٧٧
کتابخانه گروه مامایی , وجین شده , کتابخانه مرکز بهداشت بیرجند , کتابخانه معاونت غذا و دارو , کتابخانه شبکه بهداشت سربیشه , کتابخانه شبکه بهداشت نهبندان , کتابخانه بیمارستان امام رضا ع , کتابخانه بیمارستان شفا بشرویه
11 کتاب فارماکولوژی بالینی / اسماعیل صائبی. : Handbook of Clinical Pharmacology صائبی، اسماعیل روزبهان (مرکز پخش{)}، 1360 داروشناسی بالینی.
‭QV ٣٨ ‫ص‬٣٥٤‫ف‬ ١٣٦٠
کتابخانه مرکز بهداشت بیرجند
12 کتاب فارماکولوژی - آسیب شناسی اختصاصی / ترجمه و تلخیص فرشید علیزاده (فارماکولوژی{)}، رزیتا صدرایی (آسیب شناسی{)}؛ سرویراستار منصور میرزایی. کتاب میر، 1379 آسیب شناسی - چکیده نامه ها.
‭WB ١٨ ‫ف‬١٣٩ ١٣٧٩
کتابخانه شبکه بهداشت قاین , وجین شده , آرشیو کتابخانه مرکزی
13 کتاب فارماکولوژی برای پرستاران / تالیف سونیا آرزومانیانس. آرزومانیانس، سونیا. نشر و تبلیغ بشری، 1379 فراورده های دارویی.
‭QV ٤ ‫آ‬٣٧٨‫ف‬ ١٣٧٩
کتابخانه شبکه بهداشت قاین , کتابخانه شبکه بهداشت سربیشه , کتابخانه بیمارستان امام علی سرایان , کتابخانه مرکزی دانشگاه , کتابخانه دانشکده پرستاری طبس
14 کتاب اطلاعات دارویی ایران ژنریک - هلال احمر / بهنام ثبوتی. ثبوتی، بهنام. کتاب میر، 1380 داروشناسی - ایران.
‭QV ٣٩ ‫ث‬٥١‫الف‬ ١٣٨٠
آرشیو کتابخانه مرکزی , وجین شده , کتابخانه بیمارستان ولیعصر عج
15 کتاب فارماکولوژی کاتزونگ ترور 1999 / برترام جی. کاتزونگ، آنتونی ترور؛ ترجمه منصور میرزایی ... [و دیگران{]}؛ زیرنظر ناصر ملک نیا و پروین پاسالار. : Examination and Board Review Pharmacology کاتزونگ، برترام جی. سماط، 1378 داروشناسی - رئوس مطالب.
‭QV ١٨/٢ ‫ک‬١٢٣‫ف‬ ١٣٧٨
وجین شده
16 کتاب >151 = صد و پنجاه و یک< نکته بالینی در کاربرد دارو / ترجمه مسعود منیری، عیسی فتحی، شیوا بیدهری؛ زیرنظر احد قندیها. نشر آذربایجان، 1370 داروها - کاربرد.
‭QV ١٨/٢ ‫ص‬٥٥٥ ١٣٧٠
کتابخانه دانشکده پیراپزشکی فردوس , کتابخانه معاونت غذا و دارو , کتابخانه شبکه بهداشت فردوس
17 کتاب راهنمای مصرف داروهای ژنریک ایران / تالیف شهرام امین زاده. : عنوان پشت جلد به انگلیسی{A Guide Book for Usage of I.R.I. Generic Drugs :} امین زاده، شهرام. سماط، 1376 داروشناسی - ایران.
‭QV ٧٣٨ ‫الف‬٨٤٢‫ر‬ ١٣٧٦
کتابخانه آزمایشگاه بیمارستان ولیعصر عج , وجین شده , کتابخانه معاونت غذا و دارو , کتابخانه گروه های آموزشی دانشکده داروسازی
18 کتاب خلاصه و آزمونهای داروشناسی کاتزونگ ترور / برترام جی. کاتزونگ، آنتونی ترور؛ برگردان صفا فتحی امینی، فرزاد مجیدی، ادموند وارطانی؛ ویرایش رامین موسوی شندی. : Pharmacology (Examination and Board Review) / Katzung Trevor کاتزونگ، برترام جی. فروغ اندیشه، 1372 داروشناسی - رئوس مطالب.
‭QV ١٨/٢ ‫ک‬١٢٣‫خ‬ ١٣٧٢
وجین شده , کتابخانه شبکه بهداشت درمیان , کتابخانه مرکز بهداشت بیرجند , کتابخانه شبکه بهداشت سربیشه , آرشیو کتابخانه مرکزی
19 کتاب فارماکولوژی: چکیده دروس آزمون پذیرش دستیار / تالیف بهنود شاهی ... [و دیگران{]}. : بالای عنوان: دستیار اول: بر اساس منابع اعلام شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پشت جلد به انگلیسی{First Resident Abstract of Residency Exam's Refrerence Books, 9: Pharmacology :} تیمورزاده: نشرطبیب، 1382 داروشناسی - چکیده نامه ها.
‭QV ١٨ ‫ف‬١٣٩ ١٣٨٢
وجین شده , کتابخانه شبکه بهداشت سربیشه , کتابخانه بیمارستان امام رضا ع , آرشیو کتابخانه مرکزی , کتابخانه گروه های آموزشی دانشکده داروسازی , کتابخانه مرکزی دانشگاه
20 کتاب چکیده فارماکولوژی کاتزونگ و ترور 2002، براساس مراجع معرفی شده جهت آزمون های پذیرش دستیار و پیش کارورزی از سوی وزارت بهداشت، ... / تالیف و گردآوری مجتبی کرمی. کرمی، مجتبی، طب نوین، 1382 داروشناسی - سوالات امتحانی.
‭QV ١٨ ‫ک‬٤٦٩‫چ‬ ١٣٨٢
کتابخانه شبکه بهداشت قاین , وجین شده , کتابخانه بیمارستان امام رضا ع , کتابخانه گروه های آموزشی دانشکده داروسازی , آرشیو کتابخانه مرکزی , کتابخانه مرکزی دانشگاه