درحال بارگذاري...
جستجو برای: داروشناسی
0.008 ثانیه
مجموع 190 مورد
 نمايش فهرستي    نمايش گالري
رديف نوع عنوان پدیدآور اصلی ناشر سال انتشار موضوع ها شماره راهنما
1 کتاب نسخه‌ نویسی در مامایی / تالیف نرجس‌خاتون دادخواه، فاطمه نجفی. : نسخه‌ نویسی و داروشناسی در مامایی دادخواه، نرجس خاتون، گیتا تک؛ کتاب آریا، 1399 مامایی.
‭WP ٣٩ ‫د‬١٤٤‫ن‬ ١٣٩٩
کتابخانه مرکزی دانشگاه , کتابخانه بیمارستان ولیعصر عج
2 کتاب فارماکولوژی بالینی / اسماعیل صائبی. صائبی، اسماعیل گسترش (مرکز پخش{)}، 1368 داروشناسی بالینی.
‭QV ٣٨ ‫ص‬٣٥٤‫ف‬ ١٣٦٨
کتابخانه شبکه بهداشت سربیشه , وجین شده
3 کتاب >10 = ده< دوره سوالات فارماکولوژی / [ترجمه و تالیف{]} وفادار مدیر، جواد شاهین فر؛ [زیر نظر جواد شاهین فر{]}. : عنوان روی جلد: 10 دوره سئوالات فارماکولوژی: آزمونهای ورودی دکترای تخصصی {Ph.D} فیزیولوژی همراه با پاسخ تشریحی مدیر، وفادار. کتاب پردازان، 1386 داروشناسی - سوالات امتحانی.
‭QV ١٨/٢ ‫م‬٤٢٥‫د‬ ١٣٨٦
کتابخانه مرکزی دانشگاه
4 کتاب فارماکولوژی - آسیب شناسی اختصاصی / ترجمه و تلخیص فرشید علیزاده (فارماکولوژی{)}، رزیتا صدرایی (آسیب شناسی{)}؛ سرویراستار منصور میرزایی. کتاب میر، 1379 آسیب شناسی - چکیده نامه ها.
‭WB ١٨ ‫ف‬١٣٩ ١٣٧٩
کتابخانه شبکه بهداشت قاین , وجین شده , آرشیو کتابخانه مرکزی
5 کتاب اطلاعات دارویی ایران ژنریک - هلال احمر / بهنام ثبوتی. ثبوتی، بهنام. کتاب میر، 1380 داروشناسی - ایران.
‭QV ٣٩ ‫ث‬٥١‫الف‬ ١٣٨٠
آرشیو کتابخانه مرکزی , وجین شده , کتابخانه بیمارستان ولیعصر عج
6 کتاب The Last Katzung & Tervor's Pharmacology 2005>< = [د لست کاتزونگ اند ترور فارماکولوژی 2005] بر اساس مراجع معرفی شده جهت آزمون پذیرش دستیار و پیش کارورزی 86-1385 / مولفین محمد ایرانمنش، محمد سلطانی؛ مدیریت تدوین منصور میرزایی. ایرانمنش، محمد. کتاب میر، 1384 داروشناسی - دستنامه ها.
‭WB ١٨ ‫الف‬٩٦٢‫د‬ ١٣٨٤
وجین شده
7 کتاب اورژانس های داخلی/ اطلاعات دارویی ایران / مهدی موسوی، افشین امینی، بهنام ثبوتی. موسوی، مهدی، کتاب میر، 1388 داروها - ایران.
‭WB ١٠٥ ‫م‬٨٤٢‫الف‬ ١٣٨٨
کتابخانه دانشکده پرستاری طبس , کتابخانه دانشکده پیراپزشکی فردوس , آرشیو کتابخانه مرکزی , کتابخانه بیمارستان امام رضا ع , کتابخانه بیمارستان ولیعصر عج , وجین شده , کتابخانه مرکزی دانشگاه , کتابخانه شبکه بهداشت نهبندان , کتابخانه دانشکده پرستاری قاین
8 کتاب اطلاعات دارویی ایران / بهنام ثبوتی. ثبوتی، بهنام، کتاب میر، 1388 داروها - دستنامه ها.
‭QV ٣٩ ‫ث‬٥١‫الف‬ ١٣٨٨
کتابخانه مرکزی دانشگاه
9 کتاب دارو درمانی بیماری های اعصاب و روان / تالیف ناعمه نیک ورز ... [و دیگران{]}. کتاب ارجمند، 1392 دارو درمانی.
‭WM ٤٠٢ ‫د‬١٨٥ ١٣٩٢
کتابخانه بیمارستان ولیعصر عج , کتابخانه مرکزی دانشگاه , کتابخانه بیمارستان رازی
10 کتاب راهنمای جامع داروهای روانپزشکی و مواد مأثر بر روان: (آثار، کاربردها و عوارض جانبی) / مولفان رابرت م جولیان، کلیر دی آدوکات، جوزف ای کوماتی؛ مترجمان صدیقه ابراهیم زاده ... [و دیگران{]}؛ ویراستار مجتبی جزایری. : A primer of drug action: a comprehensive guide to the actions, uses, and side effects of psychoactive drugs, 11th ed, c2008 جولین، رابرت ام. کتاب ارجمند: نسل فردا: ارجمند، 1389 داروهای موثر بر روان - استفاده درمانی.
‭QV ٧٧/٢ ‫ج‬٨٧٣‫ر‬ ١٣٨٩
کتابخانه دانشکده پیراپزشکی فردوس , کتابخانه بیمارستان امام رضا ع , کتابخانه مرکزی دانشگاه
11 کتاب راهنمای جامع داروهای روانپزشکی و مواد موثر بر روان [کتاب] / / تالیف رابرت م. ژولین، کلایر د. آدووکات، جوزف ا. کوماتی ؛ ترجمه جزایری، صدیقه ابراهیم‌زاده، مرضیه پهلوان ‌مازندرانی ؛ ویراستار مجتبی جزایری. جولین، رابرت ام. کتاب ارجمند : ارجمند، 1396 روان پزشکی.
‭QV ٧٧/٢ ‫ج‬٨٧٣‫ر‬ ١٣٩٦
کتابخانه مرکزی دانشگاه , کتابخانه بیمارستان امام رضا ع
12 کتاب دارودرمانی بیماری‌های کلیوی [کتاب] / / نویسندگان سیمین دشتی‌خویدکی، آزیتا حاج‌حسین‌طلاساز. دشتی خویدکی، سیمین، کتاب ارجمند : ارجمند : نسل فردا، 1390 ادرار -- اندام‌ها -- بیماری‌ها.
‭WJ ١٦٦ ‫د‬٢٧٣‫د‬ ١٣٩٠
کتابخانه دانشکده پیراپزشکی فردوس
13 کتاب مجموعه سوالات پره انترنی و دستیاری از خرداد 1361 تا اسفند 1378PISA : [پی. آی. اس. آ] فارماکولوژی و پاتولوژی / تدوین اباذر حبیبی نیا. حبیبی نیا، اباذر چهر، 1379 آسیب شناسی - سوالات امتحانی.
‭WB ١٨/٢ ‫ح‬٣١٨‫م‬ ١٣٧٩
وجین شده
14 کتاب فارماکولوژی کاتزونگ و ترور: مرجع امتحانات پیش کارورزی و دستیاری اعلام شده از سوی وزارت بهداشت و درمان / برترام کاتزونگ، آنتونی ترور؛ ترجمه محمدرضا رستمی ... [و دیگران{]}؛ ویرایش محمدرضا رستمی؛ زیر نظر فرشاد روشن ضمیر. : Examination and Board Review Pharmacology Katzung - Trevor کاتزونگ، برترام جی. پیک ایران، 1377 داروشناسی - سوالات امتحانی.
‭QV ١٨/٢ ‫ک‬١٢٣‫ف‬ ١٣٧٧
وجین شده , کتابخانه بیمارستان امام رضا ع
15 کتاب خلاصه فارماکولوژی کاتزونگ و ترور رفرانس آزمون های پذیرش دستیار و پیش کارورزی / گردآوری مهدی ایزدی. : عنوان دیگر: مروری سریع بر فارماکولوژی کاتزونگ و ترور 2005 ایزدی، مهدی، پروانه دانش، نیک پیک ؛ موسسه فرهنگی هنری دانش پرور ارشیا، 1385 داروشناسی - چکیده نامه ها.
‭QV ١٨ ‫الف‬٩٧٣‫خ‬ ١٣٨٥
وجین شده , کتابخانه مرکزی دانشگاه
16 کتاب خلاصه فارماکولوژی کاتزونگ و ترور رفرانس آزمون های پذیرش دستیار و پیش کارورزی / گردآوری مهدی ایزدی؛ ویراستار خشایار نیلچی. : عنوان دیگر: مروری سریع بر فارماکولوژی (کاتزونگ و ترور{)} ایزدی، مهدی، پروانه دانش، نیک پیک، 1381 داروشناسی - چکیده نامه ها.
‭QV ١٨ ‫الف‬٩٧٣‫خ‬ ١٣٨١
وجین شده , کتابخانه گروه های آموزشی دانشکده داروسازی , کتابخانه مرکزی دانشگاه
17 کتاب نکات برتر در فارماکولوژی: خلاصه "فارماکولوژی کاتزونگ و ترور 2002" رفرانس آزمون های پذیرش دستیار و پیش کارورزی / گردآوری مهدی ایزدی، حمیدرضا کریمی. : عنوان پشت جلد{Best Points Pharmacology :} ایزدی، مهدی. پروانه دانش، 1380 داروشناسی - چکیده نامه ها.
‭QV ١٨ ‫الف‬٩٧٣‫ن‬ ١٣٨٠
وجین شده , کتابخانه بیمارستان سید مصطفی خمینی طبس
18 کتاب نکات برتر در فارماکولوژی: خلاصه کتاب فارماکولوژی "کاتزونگ و ترور" رفرانس آزمون های پذیرش دستیار و پیش کارورزی / گردآوری نوید احدی، مهدی ایزدی. احدی، نوید. پروانه دانش، 1378 داروشناسی - چکیده نامه ها.
‭QV ١٨ ‫الف‬٢٦٢‫ن‬ ١٣٧٨
کتابخانه گروه تشریح , وجین شده
19 کتاب نکات برتر در فارماکولوژی: خلاصه " کاتزونگ و ترور" به همراه تست های آزمون های گذشته و Guideline رفرانس آزمون های پذیرش دستیار و پیش کارورزی / گردآوری مهدی ایزدی. : عنوان پشت جلد{Best Points Pharmacology :} ایزدی، مهدی. پروانه دانش، 1383 داروشناسی - چکیده نامه ها.
‭QV ١٨ ‫الف‬٩٧٣‫ن‬ ١٣٨٣
وجین شده
20 کتاب نکات برتر در فارماکولوژی: خلاصه " کاتزونگ و ترور 2005" به همراه تست های آزمون های گذشته و Guideline رفرانس آزمون های پذیرش دستیار و پیش کارورزی / گردآوری مهدی ایزدی. : عنوان پشت جلد{Best Points Pharmacology :} ایزدی، مهدی. پروانه دانش، 1384 داروشناسی - سوالات امتحانی.
‭QV ١٨ ‫الف‬٩٧٣‫ن‬ ١٣٨٤
کتابخانه گروه پرستاری , وجین شده , کتابخانه بیمارستان امام علی سرایان , کتابخانه شبکه بهداشت سربیشه , کتابخانه بیمارستان امام رضا ع , آرشیو کتابخانه مرکزی , کتابخانه گروه های آموزشی دانشکده داروسازی , کتابخانه مرکزی دانشگاه