درحال بارگذاري...
جستجو برای: داروشناسی
0.008 ثانیه
مجموع 190 مورد
 نمايش فهرستي    نمايش گالري
رديف نوع عنوان پدیدآور اصلی ناشر سال انتشار موضوع ها شماره راهنما
1 کتاب فرهنگ داروهای ژنریک کودکان و نوزادان / تالیف فاطمه منجذبی. : فرهنگ داروهای ژنریک کودکان و نوزادان به انضمام راهنمای نسخه نویسی بیماری های رایج کودکان و نوزادان منجذبی، فاطمه، ‌ آنا طب، ٬ 1396 تجویز دارو - در نوزادی و کودکی.
‭WS ٣٦٧ ‫م‬٧٨٤‫ف‬ ١٣٩٦
کتابخانه مرکزی دانشگاه , کتابخانه بیمارستان ولیعصر عج , کتابخانه دانشکده پرستاری قاین
2 نشریه رازی، ماهنامه دارویی / محمد صدر؛ محمد صدر؛ فریدون سیامک نژاد. واحد علمی شرکت سهامی پخش رازی، بهمن 1368 تکنولوژی دارویی - نشریات ادواری.
‭Journal QV 117
کتابخانه مرکزی دانشگاه
3 کتاب فارماکولوژی به زبان ساده / تالیف مائده روزبهانی، جواد حاج‌اسفندیاری. روزبهانی، مائده، ابن‌سینا، 1400 داروشناسی - سوالات امتحانی.
‭QV ١٨/٢ ‫ر‬٧٩٨‫ف‬ ١٤٠٠
کتابخانه دانشکده پرستاری قاین
4 کتاب فارماکولوژی مصور لیپینکات [2019] / تالیف [صحیح: ویراستار] کارن والن با همکاری کاریندا فیلد، راجان‌ رادها کریشنان؛ ترجمه منیژه متولیان ... [و دیگران]؛ ویراستار منیژه متولیان. : لیپینکات 2019 جامعه‌ نگر، 1399 دارو شناسی - راهنماها.
‭QV ١٨/٢ ‫ف‬١٣٩ ١٣٩٩
کتابخانه مرکزی دانشگاه
5 کتاب نسخه‌ نویسی در مامایی / تالیف نرجس‌خاتون دادخواه، فاطمه نجفی. : نسخه‌ نویسی و داروشناسی در مامایی دادخواه، نرجس خاتون، گیتا تک؛ کتاب آریا، 1399 مامایی.
‭WP ٣٩ ‫د‬١٤٤‫ن‬ ١٣٩٩
کتابخانه مرکزی دانشگاه , کتابخانه بیمارستان ولیعصر عج
6 کتاب داروشناسی اختصاصی هوشبری طبق سرفصل دروس کارشناسی، کارشناسی ارشد هوشبری و آزمون دستیاری بیهوشی / گردآوری و تالیف مریم میلانی‌فرد؛ با مقدمه‌ی ولی‌الله حسنی، محمودرضا آل‌بویه، سالومه صحت‌کاشانی. میلانی‌فرد، مریم، جامعه‌نگر، 1399 داروهای بیهوشی.
‭QV ٤ ‫م‬٩٧٨‫د‬ ١٣٩٩
کتابخانه دانشکده پرستاری قاین
7 کتاب خلاصه و آزمونهای فارماکولوژی کاتزونگ و ترور 2019 / آنتونی ترور، برترام کاتزونگ، [ماریکه کرویدرینگ-هال]؛ ترجمه مهسا هادی‌ پور جهرمی. : فارماکولوژی کاتزونگ ترور، آنتونی‌ ج. ابن سینا، 1398 داروشناسی - دستنامه ها.
‭QV ١٨ ‫ت‬٥٣٥‫خ‬ ١٣٩٨
کتابخانه مرکزی دانشگاه , کتابخانه بیمارستان ولیعصر عج , کتابخانه دانشکده پرستاری قاین
8 کتاب مرور و آزمون‌های فارماکولوژی کاتزونگ - ترور 2019 / [برترام کاتزونگ، ماریکه کرویدرینگ-هال، آنتونی‌ج ترور]؛ با مقدمه و تحت نظارت منیژه متولیان؛ ترجمه مجید متقی‌نژاد، محمد‌مهدی غیرتیان. : فارماکولوژی کاتزونگ کاتزونگ‌، برترام‌ جی. اندیشه رفیع، 1398 داروشناسی - سوالات امتحانی.
‭QV ١٨/٢ ‫ک‬١٢٣‫م‬ ١٣٩٨
کتابخانه مرکزی دانشگاه
9 کتاب راهنمای جیبی کاربرد بالینی داروهای ژنریک ایران / [تألیف] رامین خدام. : راهنمای جیبی کاربرد بالینی داروهای ژنریک ایران: اصطلاحات کامل همراه با توجهات بالینی (پزشکی و پرستاری) راهنمای جیبی کاربرد داروهای ژنریک ایران خدام، رامین، آرتین طب، 1397 پرستاری - دستنامه ها.
‭QV ٣٩ ‫خ‬٣٧٧‫ر‬ ١٣٩٧
کتابخانه مرکزی دانشگاه , کتابخانه بیمارستان ولیعصر عج
10 کتاب فارماکولوژی / تألیف جورج‌ ام. برنر، کریاگ. و. استونز؛ ترجمه علی بابایی‌ زارچ. برنر، جورج ام. آثار سبحان : یاررس، 1397 داروشناسی - سوالات امتحانی.
‭QV ٤ ‫ب‬٤٨١‫ف‬ ١٣٩٧
کتابخانه مرکزی دانشگاه
11 کتاب راهنمای جامع داروشناسی نسخه‌های دارویی / تألیف گروه نویسندگان؛ سرپرست نویسندگان خیراله غلامی، محمدرضا جوادی؛ [برای] مرکز تحقیقات تجویز و مصرف منطقی دارو، مرکز اطلاع‌رسانی داروپزشکی 13 آبان دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. آبادیس‌ طب، 1397 دارو درمانی.
‭QV ٧٤٨ ‫ر‬٢٩٨ ١٣٩٧
کتابخانه مرکزی دانشگاه
12 کتاب دستنامه دارویی پرستاران با تصحیح و مطابقت با داروهای ژنریک ایران به انضمام گیاهان دارویی / ترجمه و تألیف مسلم مهدوی‌شهری. : اطلاعات 1000 داروی شایع مهدوی شهری، مسلم، جامعه‌ نگر، 1397 پرستاری.
‭QV ٣٩ ‫م‬٨٦٥‫د‬ ١٣٩٧
کتابخانه مرکزی دانشگاه
13 کتاب داروهای ژنریک در مراقبت‌های ویژه / مولف امید آقائی. آقایی، امید، آناطب، 1397 راهنماها.
‭WX ١٧٩ ‫آ‬٦٦١‫د‬ ١٣٩٧
کتابخانه مرکزی دانشگاه , کتابخانه بیمارستان رازی , کتابخانه بیمارستان ولیعصر عج , کتابخانه بیمارستان امام رضا ع
14 کتاب داروهای ژنریک بیماری‌های زنان و مامایی / مولف امید آقایی. آقایی، امید، انقلاب : آناطب، 1397 راهنماها.
‭WP ٦٥٠ ‫آ‬٦٦١‫د‬ ١٣٩٧
کتابخانه مرکزی دانشگاه , کتابخانه بیمارستان ولیعصر عج
15 کتاب داروهای ژنریک اورژانس / مولف امید آقایی. آقایی، امید، آناطب، 1397 راهنماها.
‭WB ٣٣٠ ‫آ‬٦٦١‫د‬ ١٣٩٧
کتابخانه مرکزی دانشگاه , کتابخانه بیمارستان ولیعصر عج , کتابخانه بیمارستان امام رضا ع , کتابخانه بیمارستان رازی
16 کتاب 100 صد داروی کاربردی: فارماکولوژی بالینی و نسخه‌ نویسی کاربردی / [نویسندگان اندرو هیچینگز ... و دیگران]؛ [ترجمه] محمدحسین اصغری ... [و دیگران]. : فارماکولوژی بالینی و نسخه‌نویسی کاربردی اطمینان‌ راد، 1397 داروها - چگونگی و مقدار مصرف.
‭QV ٣٩ ‫ص‬٤٥٩ ١٣٩٧
کتابخانه مرکزی دانشگاه
17 کتاب داروهای کاربردی در روان‌پرستاری / تالیف حمید حجتی، احمد فخری، عادله صادقلو. حجتی، حمید، جامعه‌نگر، 1397 روان پرستاری.
‭WY ١٦٠ ‫ح‬٣٥٦‫د‬ ١٣٩٧
کتابخانه مرکزی دانشگاه , کتابخانه دانشکده پرستاری طبس
18 کتاب داروساز و علائم بیماریها: راهنمای درمان بیماری‌های شایع / مولفین الیسون بلنکینساب، پائول پکستن، جان بلنکینساب ؛ ویراستار علمی فانک فهیمی ؛ مترجمین پیمان ارفع ... [و دیگران]. بلنکین‌ ساپ‌، آلیسون‌. اطمینان راد، 1396 داروسازی.
‭QV ٧٣٥ ‫ب‬٦٥٨‫د‬ ١٣٩٦
کتابخانه مرکزی دانشگاه , کتابخانه بیمارستان امام رضا ع , کتابخانه بیمارستان ولیعصر عج
19 کتاب راهنمای جامع داروهای روانپزشکی و مواد موثر بر روان [کتاب] / / تالیف رابرت م. ژولین، کلایر د. آدووکات، جوزف ا. کوماتی ؛ ترجمه جزایری، صدیقه ابراهیم‌زاده، مرضیه پهلوان ‌مازندرانی ؛ ویراستار مجتبی جزایری. جولین، رابرت ام. کتاب ارجمند : ارجمند، 1396 روان پزشکی.
‭QV ٧٧/٢ ‫ج‬٨٧٣‫ر‬ ١٣٩٦
کتابخانه مرکزی دانشگاه , کتابخانه بیمارستان امام رضا ع
20 کتاب راهنمای دارویی در مراقبت از نوزادان نئوفاکس / نویسنده تامسون رویترز ؛ مترجمان ملیحه کدیور... [و دیگران]. رویترز، تامسون. جامعه‌نگر، 1396 تجویز دارو - در نوزادی و کودکی.
‭WS ٣٦٧ ‫ر‬٨٦٣‫ر‬ ١٣٩٦
کتابخانه مرکزی دانشگاه , کتابخانه بیمارستان ولیعصر عج , کتابخانه بیمارستان سید مصطفی خمینی طبس