درحال بارگذاري...
بررسی ارتباط بین کیفیت تجارب یادگیری و خودنظم دهی با انگیزش تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در نیمسال دوم 98-99
9 مرتبه مشاهده شده

بررسی ارتباط بین کیفیت تجارب یادگیری و خودنظم دهی با انگیزش تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در نیمسال دوم 98-99

صالحی ترابی، کوثر.

  1. شماره راهنما:
  2. پديدآور: صالحی ترابی، کوثر.
  3. عنوان:بررسی ارتباط بین کیفیت تجارب یادگیری و خودنظم دهی با انگیزش تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در نیمسال دوم 98-99 / نگارش کوثر صالحی ترابی.
  4. محل اخذ مدرك:بیرجند :
  5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
  6. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
  7. سال اخذ مدرك:1400.
  8. مقطع:دکتری حرفه ای

 فهرست نقدها