درحال بارگذاري...
تعیین عوامل موثر بر تمایل دانشجویان سال آخر و دانش آموختگان یکسال اخیر دکتری حرفه ای دندانپزشکی برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی، ورود به بازار کار و مهاجرت در سال 1400-1399
9 مرتبه مشاهده شده

تعیین عوامل موثر بر تمایل دانشجویان سال آخر و دانش آموختگان یکسال اخیر دکتری حرفه ای دندانپزشکی برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی، ورود به بازار کار و مهاجرت در سال 1400-1399

مرادی، زهرا.

  1. شماره راهنما:
  2. پديدآور: مرادی، زهرا.
  3. عنوان:تعیین عوامل موثر بر تمایل دانشجویان سال آخر و دانش آموختگان یکسال اخیر دکتری حرفه ای دندانپزشکی برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی، ورود به بازار کار و مهاجرت در سال 1400-1399 / نگارش زهرا مرادی.
  4. محل اخذ مدرك:بیرجند :
  5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
  6. نام دانشکده:دانشکده دندان پزشکی
  7. سال اخذ مدرك:1400.
  8. مقطع:دکتری حرفه ای

 فهرست نقدها