درحال بارگذاري...
مقایسه اثرات پروپوفول با کتوفول (ترکیب کتامین + پروپوفول) بر روی آژیتاسیون گذرا در کودکان تحت عمل جراحی آدنوتانسیلکتومی
9 مرتبه مشاهده شده

مقایسه اثرات پروپوفول با کتوفول (ترکیب کتامین + پروپوفول) بر روی آژیتاسیون گذرا در کودکان تحت عمل جراحی آدنوتانسیلکتومی

یمینی، الهه.

  1. شماره راهنما:
  2. پديدآور: یمینی، الهه.
  3. عنوان:مقایسه اثرات پروپوفول با کتوفول (ترکیب کتامین + پروپوفول) بر روی آژیتاسیون گذرا در کودکان تحت عمل جراحی آدنوتانسیلکتومی / نگارش الهه یمینی.
  4. محل اخذ مدرك:بیرجند :
  5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
  6. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
  7. سال اخذ مدرك:1400.
  8. مقطع:دکتری تخصصی
  9. گرایش:بیهوشی

 فهرست نقدها