درحال بارگذاري...
بررسی شیوع عفونت آدنوویروس در کودکان زیر پنج سال مبتلا به اسهال حاد بستری شده در بیمارستان ولیعصر بیرجند در سال 99-1398
6 مرتبه مشاهده شده

بررسی شیوع عفونت آدنوویروس در کودکان زیر پنج سال مبتلا به اسهال حاد بستری شده در بیمارستان ولیعصر بیرجند در سال 99-1398

آماده، محدثه.

  1. شماره راهنما:
  2. پديدآور: آماده، محدثه.
  3. عنوان:بررسی شیوع عفونت آدنوویروس در کودکان زیر پنج سال مبتلا به اسهال حاد بستری شده در بیمارستان ولیعصر بیرجند در سال 99-1398 / نگارش محدثه آماده.
  4. محل اخذ مدرك:بیرجند :
  5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
  6. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
  7. سال اخذ مدرك:1400.
  8. مقطع:دکتری حرفه ای

 فهرست نقدها