درحال بارگذاري...
مقایسه تیپ شخصیتی و هوش هیجانی مددجویان با و بدون سابقه عود سوء مصرف مواد به مواد مخدر مراجعه کننده به مراکز درمان سوء مصرف مواد دولتی بیرجند در پاییز و زمستان سال 1398
12 مرتبه مشاهده شده

مقایسه تیپ شخصیتی و هوش هیجانی مددجویان با و بدون سابقه عود سوء مصرف مواد به مواد مخدر مراجعه کننده به مراکز درمان سوء مصرف مواد دولتی بیرجند در پاییز و زمستان سال 1398

عطائی، سعید.

  1. شماره راهنما:
  2. پديدآور: عطائی، سعید.
  3. عنوان:مقایسه تیپ شخصیتی و هوش هیجانی مددجویان با و بدون سابقه عود سوء مصرف مواد به مواد مخدر مراجعه کننده به مراکز درمان سوء مصرف مواد دولتی بیرجند در پاییز و زمستان سال 1398 / دانشجو سعید عطائی.
  4. محل اخذ مدرك:بیرجند :
  5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
  6. نام دانشکده:دانشکده پرستاری و مامایی
  7. سال اخذ مدرك:1400.
  8. مقطع:کارشناسی ارشد
  9. گرایش:روان پرستاری

 فهرست نقدها