درحال بارگذاري...
اثر مصرف دراز مدت دارچین بر مقاومت به انسولین و سیستم اکسیداتیو/نیتروزاتیو کبد رت با سالمندی
7 مرتبه مشاهده شده

اثر مصرف دراز مدت دارچین بر مقاومت به انسولین و سیستم اکسیداتیو/نیتروزاتیو کبد رت با سالمندی

عبدالهی، فاطمه.

  1. شماره راهنما:
  2. پديدآور: عبدالهی، فاطمه.
  3. عنوان:اثر مصرف دراز مدت دارچین بر مقاومت به انسولین و سیستم اکسیداتیو/نیتروزاتیو کبد رت با سالمندی / نگارش فاطمه عبدالهی.
  4. محل اخذ مدرك:بیرجند :
  5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
  6. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
  7. سال اخذ مدرك:1400.
  8. مقطع:دکتری حرفه ای

 فهرست نقدها