درحال بارگذاري...
مقایسه سطح افسردگی در افراد دیابتی و غیر دیابتی
6 مرتبه مشاهده شده

مقایسه سطح افسردگی در افراد دیابتی و غیر دیابتی

جعفری، علی.

  1. شماره راهنما:
  2. پديدآور: جعفری، علی.
  3. عنوان:مقایسه سطح افسردگی در افراد دیابتی و غیر دیابتی / نگارش علی جعفری.
  4. محل اخذ مدرك:بیرجند :
  5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
  6. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
  7. سال اخذ مدرك:1400.
  8. مقطع:دکتری حرفه ای

 فهرست نقدها