درحال بارگذاري...
بررسی علل ترخیص با رضایت شخصی در بیماران بستری در اورژانس بیمارستان امام رضا بیرجند در سال 1399
10 مرتبه مشاهده شده

بررسی علل ترخیص با رضایت شخصی در بیماران بستری در اورژانس بیمارستان امام رضا بیرجند در سال 1399

نظام خیرآبادی، نسیم سادات.

  1. شماره راهنما:
  2. پديدآور: نظام خیرآبادی، نسیم سادات.
  3. عنوان:بررسی علل ترخیص با رضایت شخصی در بیماران بستری در اورژانس بیمارستان امام رضا بیرجند در سال 1399 / نگارش نسیم سادات نظام خیرآبادی.
  4. محل اخذ مدرك:بیرجند :
  5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
  6. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
  7. سال اخذ مدرك:1400.
  8. مقطع:دکتری حرفه ای

 فهرست نقدها