درحال بارگذاري...
بررسی ارتباط بین عفونت توکسوپلاسما با اختلال خلقی دوقطبی در شهرستان بیرجند
14 مرتبه مشاهده شده

بررسی ارتباط بین عفونت توکسوپلاسما با اختلال خلقی دوقطبی در شهرستان بیرجند

طالبیان، عادله سادات.

  1. شماره راهنما:
  2. پديدآور: طالبیان، عادله سادات.
  3. عنوان:بررسی ارتباط بین عفونت توکسوپلاسما با اختلال خلقی دوقطبی در شهرستان بیرجند / نگارش عادله سادات طالبیان.
  4. محل اخذ مدرك:بیرجند :
  5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
  6. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
  7. سال اخذ مدرك:1400.
  8. مقطع:دکتری حرفه ای

 فهرست نقدها