درحال بارگذاري...
بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر استدلال بالینی بر مهارت استدلال بالینی دانشجویان دوره کارورزی بخش داخلی پاییز و زمستان 99 در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
6 مرتبه مشاهده شده

بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر استدلال بالینی بر مهارت استدلال بالینی دانشجویان دوره کارورزی بخش داخلی پاییز و زمستان 99 در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

افشین، سینا.

  1. شماره راهنما:
  2. پديدآور: افشین، سینا.
  3. عنوان:بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر استدلال بالینی بر مهارت استدلال بالینی دانشجویان دوره کارورزی بخش داخلی پاییز و زمستان 99 در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند / نگارش سینا افشین.
  4. محل اخذ مدرك:بیرجند :
  5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
  6. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
  7. سال اخذ مدرك:1400.
  8. مقطع:دکتری حرفه ای

 فهرست نقدها