درحال بارگذاري...
بررسی تأثیر کورکومین بر متابولیت‌های نیتریک اکساید سرم درافراد مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی و دیسمنوره: کارآزمایی بالینی تصادفی شده سه سوکور<br/><br/>
6 مرتبه مشاهده شده

بررسی تأثیر کورکومین بر متابولیت‌های نیتریک اکساید سرم درافراد مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی و دیسمنوره: کارآزمایی بالینی تصادفی شده سه سوکور<br/><br/>

زحمتی پور، فائزه.

  1. شماره راهنما:
  2. پديدآور: زحمتی پور، فائزه.
  3. عنوان:بررسی تأثیر کورکومین بر متابولیت‌های نیتریک اکساید سرم درافراد مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی و دیسمنوره: کارآزمایی بالینی تصادفی شده سه سوکور

    / نگارش فائزه زحمتی پور.
  4. محل اخذ مدرك:بیرجند :
  5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
  6. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
  7. سال اخذ مدرك:1400.
  8. مقطع:دکتری حرفه ای

 فهرست نقدها