درحال بارگذاري...
بررسی وضعیت بهزیستی روانشناختی و ارتباط آن با خود کارآمدی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
4 مرتبه مشاهده شده

بررسی وضعیت بهزیستی روانشناختی و ارتباط آن با خود کارآمدی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

حاتمی راد، سعیده سادات.

  1. شماره راهنما:
  2. پديدآور: حاتمی راد، سعیده سادات.
  3. عنوان:بررسی وضعیت بهزیستی روانشناختی و ارتباط آن با خود کارآمدی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند / نگارش سعیده سادات حاتمی راد.
  4. محل اخذ مدرك:بیرجند :
  5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
  6. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
  7. سال اخذ مدرك:1400.
  8. مقطع:دکتری حرفه ای

 فهرست نقدها