درحال بارگذاري...
بررسی تغییرات بافت نرم متعاقب درمان ارتودنسی ثابت در بیماران کلاس I
4 مرتبه مشاهده شده

بررسی تغییرات بافت نرم متعاقب درمان ارتودنسی ثابت در بیماران کلاس I

وزان فروتقه، سجاد.

  1. شماره راهنما:
  2. پديدآور: وزان فروتقه، سجاد.
  3. عنوان:بررسی تغییرات بافت نرم متعاقب درمان ارتودنسی ثابت در بیماران کلاس I / نگارش سجاد وزان فروتقه.
  4. محل اخذ مدرك:بیرجند :
  5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
  6. نام دانشکده:دانشکده دندان پزشکی
  7. سال اخذ مدرك:1400.
  8. مقطع:دکتری حرفه ای

 فهرست نقدها