درحال بارگذاري...
شیوع پلی فارماسی در بیماران سرطانی تحت درمان با شیمی درمانی
4 مرتبه مشاهده شده

شیوع پلی فارماسی در بیماران سرطانی تحت درمان با شیمی درمانی

ابشری، میترا.

  1. شماره راهنما:
  2. پديدآور: ابشری، میترا.
  3. عنوان:شیوع پلی فارماسی در بیماران سرطانی تحت درمان با شیمی درمانی / نگارش میترا ابشری.
  4. محل اخذ مدرك:بیرجند :
  5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
  6. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
  7. سال اخذ مدرك:1400.
  8. مقطع:دکتری حرفه ای

 فهرست نقدها