درحال بارگذاري...
مقایسه میزان موفقیت روش های کانونشنال و مولکولی در تشخیص عوامل پاتوژن بیماران مبتلا به مننژیت اثبات شده بستری شده در بیمارستان ولیعصر بیرجند از سال 1390 تا 1399
3 مرتبه مشاهده شده

مقایسه میزان موفقیت روش های کانونشنال و مولکولی در تشخیص عوامل پاتوژن بیماران مبتلا به مننژیت اثبات شده بستری شده در بیمارستان ولیعصر بیرجند از سال 1390 تا 1399

خوبان، علیرضا.

  1. شماره راهنما:
  2. پديدآور: خوبان، علیرضا.
  3. عنوان:مقایسه میزان موفقیت روش های کانونشنال و مولکولی در تشخیص عوامل پاتوژن بیماران مبتلا به مننژیت اثبات شده بستری شده در بیمارستان ولیعصر بیرجند از سال 1390 تا 1399 / نگارش علیرضا خوبان.
  4. محل اخذ مدرك:بیرجند :
  5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
  6. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
  7. سال اخذ مدرك:1400.
  8. مقطع:دکتری حرفه ای

 فهرست نقدها