درحال بارگذاري...
مقایسه پارامترهای آتروژنیک پلاسما (AIP)، شاخص های خطر (Castelli) II  و I و ضریب آتروژنیک (AC) بین بیماران دچار انفارکتوس میوکارد مراجعه کننده به بیمارستان ولیعصر بیرجند و افراد نرمال
6 مرتبه مشاهده شده

مقایسه پارامترهای آتروژنیک پلاسما (AIP)، شاخص های خطر (Castelli) II و I و ضریب آتروژنیک (AC) بین بیماران دچار انفارکتوس میوکارد مراجعه کننده به بیمارستان ولیعصر بیرجند و افراد نرمال

رادمرد، هدی.

  1. شماره راهنما:
  2. پديدآور: رادمرد، هدی.
  3. عنوان:مقایسه پارامترهای آتروژنیک پلاسما (AIP)، شاخص های خطر (Castelli) II و I و ضریب آتروژنیک (AC) بین بیماران دچار انفارکتوس میوکارد مراجعه کننده به بیمارستان ولیعصر بیرجند و افراد نرمال / نگارش هدی رادمرد.
  4. محل اخذ مدرك:بیرجند :
  5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
  6. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
  7. سال اخذ مدرك:1400.
  8. مقطع:دکتری حرفه ای

 فهرست نقدها