درحال بارگذاري...
بررسی القاء آپوپتوز توسط عصاره هیدروالکلی گیاه Ferula Asafoetidaدر رده ی سلولی لوسمی میلوژن مزمن K-562 با تعیین سطح بیان ژن های Bax و Bcl- 2
4 مرتبه مشاهده شده

بررسی القاء آپوپتوز توسط عصاره هیدروالکلی گیاه Ferula Asafoetidaدر رده ی سلولی لوسمی میلوژن مزمن K-562 با تعیین سطح بیان ژن های Bax و Bcl- 2

طالب پور، امیر.

  1. شماره راهنما:
  2. پديدآور: طالب پور، امیر.
  3. عنوان:بررسی القاء آپوپتوز توسط عصاره هیدروالکلی گیاه Ferula Asafoetidaدر رده ی سلولی لوسمی میلوژن مزمن K-562 با تعیین سطح بیان ژن های Bax و Bcl- 2 / نگارش امیر طالب پور.
  4. محل اخذ مدرك:بیرجند :
  5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
  6. نام دانشکده:دانشکده پیراپزشکی
  7. سال اخذ مدرك:1400.
  8. مقطع:کارشناسی ارشد
  9. گرایش:خون شناسی و بانک خون

 فهرست نقدها