درحال بارگذاري...
مقایسه تاثیر آموزش احیای قلبی ریوی پیشرفته در اپیدمی کووید 19 به روش شبیه سازی با وبینار آموزشی بر صلاحیت انجام احیا قلبی ریوی توسط تکنسین های فوریتهای پزشکی
9 مرتبه مشاهده شده

مقایسه تاثیر آموزش احیای قلبی ریوی پیشرفته در اپیدمی کووید 19 به روش شبیه سازی با وبینار آموزشی بر صلاحیت انجام احیا قلبی ریوی توسط تکنسین های فوریتهای پزشکی

سربوزی حسین آبادی، شعیب.

  1. شماره راهنما:
  2. پديدآور: سربوزی حسین آبادی، شعیب.
  3. عنوان:مقایسه تاثیر آموزش احیای قلبی ریوی پیشرفته در اپیدمی کووید 19 به روش شبیه سازی با وبینار آموزشی بر صلاحیت انجام احیا قلبی ریوی توسط تکنسین های فوریتهای پزشکی / نگارش شعیب سربوزی حسین آبادی.
  4. محل اخذ مدرك:بیرجند :
  5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
  6. نام دانشکده:دانشکده پرستاری و مامایی
  7. سال اخذ مدرك:1400.
  8. مقطع:کارشناسی ارشد
  9. گرایش:اورژانس

 فهرست نقدها