درحال بارگذاري...
مقایسه تاثیر و پیامد تزریق سورفکتانت به روش MIST با دوزهای 100 و 200 mg/kg در نوزادان با سندرم دیسترس تنفسی (RDS)  در بیمارستان ولیعصر بیرجند در سال 1399-1400
6 مرتبه مشاهده شده

مقایسه تاثیر و پیامد تزریق سورفکتانت به روش MIST با دوزهای 100 و 200 mg/kg در نوزادان با سندرم دیسترس تنفسی (RDS) در بیمارستان ولیعصر بیرجند در سال 1399-1400

پورحسینی، رضا.

  1. شماره راهنما:
  2. پديدآور: پورحسینی، رضا.
  3. عنوان:مقایسه تاثیر و پیامد تزریق سورفکتانت به روش MIST با دوزهای 100 و 200 mg/kg در نوزادان با سندرم دیسترس تنفسی (RDS) در بیمارستان ولیعصر بیرجند در سال 1399-1400 / نگارش رضا پورحسینی.
  4. محل اخذ مدرك:بیرجند :
  5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
  6. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
  7. سال اخذ مدرك:1400.
  8. مقطع:دکتری تخصصی
  9. گرایش:بیماری های کودکان

 فهرست نقدها