درحال بارگذاري...
سنجش مقادیر DAP در معاینات رادیوگرافی نوزادان نارس بخش NICU بیمارستان ولیعصر بیرجند در سال 98
8 مرتبه مشاهده شده

سنجش مقادیر DAP در معاینات رادیوگرافی نوزادان نارس بخش NICU بیمارستان ولیعصر بیرجند در سال 98

کسمائی، علیرضا.

  1. شماره راهنما:
  2. پديدآور: کسمائی، علیرضا.
  3. عنوان:سنجش مقادیر DAP در معاینات رادیوگرافی نوزادان نارس بخش NICU بیمارستان ولیعصر بیرجند در سال 98 / نگارش علیرضا کسمائی.
  4. محل اخذ مدرك:بیرجند :
  5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
  6. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
  7. سال اخذ مدرك:1400.
  8. مقطع:دکتری حرفه ای

 فهرست نقدها