درحال بارگذاري...
بررسی تاثیر لیزر کم توان(LLLT) بر درد، تورم و تریسموس بعد از جراحی دندان نهفته مولر سوم فک پایین
6 مرتبه مشاهده شده

بررسی تاثیر لیزر کم توان(LLLT) بر درد، تورم و تریسموس بعد از جراحی دندان نهفته مولر سوم فک پایین

چاجی، امیرمحمد.

  1. شماره راهنما:
  2. پديدآور: چاجی، امیرمحمد.
  3. عنوان:بررسی تاثیر لیزر کم توان(LLLT) بر درد، تورم و تریسموس بعد از جراحی دندان نهفته مولر سوم فک پایین / نگارش امیرمحمد چاجی.
  4. محل اخذ مدرك:بیرجند :
  5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
  6. نام دانشکده:دانشکده دندان پزشکی
  7. سال اخذ مدرك:1400.
  8. مقطع:دکتری حرفه ای

 فهرست نقدها