درحال بارگذاري...
مقایسه تاثیر طب فشاری با رفلکس درمانی کف پا بر درد بیماران تحت پان رتینال فوتوکواگولاسیون
6 مرتبه مشاهده شده

مقایسه تاثیر طب فشاری با رفلکس درمانی کف پا بر درد بیماران تحت پان رتینال فوتوکواگولاسیون

آشفته، مرضیه.

  1. شماره راهنما:
  2. پديدآور: آشفته، مرضیه.
  3. عنوان:مقایسه تاثیر طب فشاری با رفلکس درمانی کف پا بر درد بیماران تحت پان رتینال فوتوکواگولاسیون / نگارنده مرضیه آشفته.
  4. محل اخذ مدرك:بیرجند :
  5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
  6. نام دانشکده:دانشکده پرستاری و مامایی
  7. سال اخذ مدرك:1400.
  8. مقطع:کارشناسی ارشد
  9. گرایش:داخلی - جراحی

 فهرست نقدها