درحال بارگذاري...
بررسی شیوع تجارب تجزیه ای و ارتباط آن با اعتیاد به شبکه های اجتماعی مبتنی بر موبایل در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 1399-1400
4 مرتبه مشاهده شده

بررسی شیوع تجارب تجزیه ای و ارتباط آن با اعتیاد به شبکه های اجتماعی مبتنی بر موبایل در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 1399-1400

جوادی، مجید.

  1. شماره راهنما:
  2. پديدآور: جوادی، مجید.
  3. عنوان:بررسی شیوع تجارب تجزیه ای و ارتباط آن با اعتیاد به شبکه های اجتماعی مبتنی بر موبایل در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 1399-1400 / نگارش مجید جوادی.
  4. محل اخذ مدرك:بیرجند :
  5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
  6. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
  7. سال اخذ مدرك:1400.
  8. مقطع:دکتری حرفه ای

 فهرست نقدها