درحال بارگذاري...
مقایسه تاثیر قرص فرمالین و محلول سارفوسپت بر آلودگی باکتریایی سطح خارجی کارپول های دندان پزشکی
6 مرتبه مشاهده شده

مقایسه تاثیر قرص فرمالین و محلول سارفوسپت بر آلودگی باکتریایی سطح خارجی کارپول های دندان پزشکی

درخشانی، امید.

  1. شماره راهنما:
  2. پديدآور: درخشانی، امید.
  3. عنوان:مقایسه تاثیر قرص فرمالین و محلول سارفوسپت بر آلودگی باکتریایی سطح خارجی کارپول های دندان پزشکی / نگارش امید درخشانی.
  4. محل اخذ مدرك:بیرجند :
  5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
  6. نام دانشکده:دانشکده دندان پزشکی
  7. سال اخذ مدرك:1400.
  8. مقطع:دکتری حرفه ای

 فهرست نقدها