درحال بارگذاري...
آسم‌ (پاتوفیزیولوژی‌ و درمان‌)
22 مرتبه مشاهده شده

آسم‌ (پاتوفیزیولوژی‌ و درمان‌)

  1. شابک: -
  2. شماره راهنما: ‭WF ٥٥٣ ‫آ‬٥٤١ ١٣٧٠
  3. عنوان و شرح مسئولیت:آسم‌ (پاتوفیزیولوژی‌ و درمان‌) / ترجمه‌ واحد علمی‌ شرکت‌ قاسم‌ ایران‌.
  4. نشر:تهران : واحد علمی‌ شرکت‌ قاسم‌ ایران‌، 1370.
  5. توصیف ظاهری:89 ص‌.: مصور
  6. فروست:انتشارات‌ واحد علمی‌ شرکت‌ قاسم‌ ایران‌؛ 10
  7. یادداشت:این‌ کتاب‌ ترجمه‌ مقالاتی‌ از مجلات‌ The New England Journal of medicine, Pharmacological reviewsمی‌باشد
  8. موضوع:آسم‌ - پاتوفیزیولوژی‌.
  9. شناسه افزوده:واحد علمی‌ شرکت‌ قاسم‌ ایران‌.

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها