درحال بارگذاري...
مبانی نوین ارتباط پزشک و بیمار: رهنمودی بر نحوه کاربرد صحیح دانش پزشکی در چارچوب دیدگاه های رایج در اخلاق پزشکی
18 مرتبه مشاهده شده

مبانی نوین ارتباط پزشک و بیمار: رهنمودی بر نحوه کاربرد صحیح دانش پزشکی در چارچوب دیدگاه های رایج در اخلاق پزشکی

زالی، محمدرضا،

 1. شابک: -
 2. شماره راهنما: ‭W ٦٢ ‫ز‬١٥‫م‬ ١٣٧٧
 3. پدیدآور: زالی، محمدرضا، 1322 -
 4. عنوان و شرح مسئولیت:مبانی نوین ارتباط پزشک و بیمار: رهنمودی بر نحوه کاربرد صحیح دانش پزشکی در چارچوب دیدگاه های رایج در اخلاق پزشکی / محمدرضا زالی.
 5. نشر:تهران : فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران، 1377.
 6. توصیف ظاهری:ز، 556 ص.: مصور
 7. یادداشت:پشت جلد به انگلیسی: ... The novel principles of doctor - patient relationship: the guidelines for good
 8. یادداشت:کتابنامه
 9. موضوع:روابط پزشک و بیمار.
 10. موضوع:اخلاق پزشکی.
 11. شناسه افزوده:فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران.

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها