درحال بارگذاري...
بیماریهای کودکان
20 مرتبه مشاهده شده

بیماریهای کودکان

قریب، محمد،

  1. شابک: -
  2. شماره راهنما: ‭WS ٣٦٦ ‫ق‬٦١٥‫ب‬ ١٣٣٥
  3. پدیدآور: قریب، محمد، 1289 - 1384.
  4. عنوان و شرح مسئولیت:بیماریهای کودکان / نگارش محمد قریب.
  5. نشر:[تهران] : شرکت چاپخانه فردوسی، 1335.
  6. توصیف ظاهری:381 ص
  7. یادداشت:سخنرانیهای مؤلف در دانشکده پزشگی طهران
  8. یادداشت:نمایه
  9. موضوع:بیماری های کودکان - درمان.
  10. موضوع:پزشکی کودکان.

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها