درحال بارگذاري...
اصول و روشهای آمار
10 مرتبه مشاهده شده

اصول و روشهای آمار

نصفت، مرتضی،

 1. شابک: -
 2. شماره راهنما: ‭WA ٩٥٠ ‫ن‬٤٦٥‫الف‬ ١٣٤٩
 3. پدیدآور: نصفت، مرتضی، 1310 - 1392.
 4. عنوان و شرح مسئولیت:اصول و روشهای آمار / مرتضی نصفت.
 5. نشر:تهران : دانشگاه تهران؛ موسسه انتشارات فرانکلین، 1349.
 6. توصیف ظاهری:ج.: جدول، نمودار
 7. فروست:دانشگاه تهران، مؤسسه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی؛ 3
 8. یادداشت:ج. 1. مقدمه موضوعی و تاریخی، اندازه‌گیری، نمونه‌برداری، شاخصهای توصیفی، استنباط آماری.-
 9. یادداشت:فهرستنویسی بر اساس جلد اول!
 10. یادداشت:کتابنامه
 11. یادداشت:نمایه
 12. موضوع:آمار - روش ها.
 13. موضوع:روش های اپیدمیولوژیکی.
 14. شناسه افزوده:دانشگاه تهران. مؤسسه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
 15. شناسه افزوده:انتشارات فرانکلین.

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها