درحال بارگذاري...
اصول بهداشت و صنایع شیر
18 مرتبه مشاهده شده

اصول بهداشت و صنایع شیر

فرخنده، عباس،

 1. شابک: -
 2. شماره راهنما: ‭WA ٧١٥ ‫ف‬٤٣٨‫الف‬ ١٣٤٦
 3. پدیدآور: فرخنده، عباس، 1310 -
 4. عنوان و شرح مسئولیت:اصول بهداشت و صنایع شیر / تألیف عباس فرخنده.
 5. نشر:تهران : دانشگاه تهران، 1346.
 6. توصیف ظاهری:326، VI ص.: مصور
 7. فروست:انتشارات دانشگاه تهران؛ 1137
 8. یادداشت:چاپ دوم: 1356
 9. یادداشت:کتابنامه
 10. یادداشت:واژه نامه
 11. موضوع:شیر.
 12. موضوع:کنترل مواد غذایی.
 13. موضوع:فراورده های لبنی.
 14. موضوع:مهندسی بهداشت.

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها