درحال بارگذاري...
سندروم ترنر
25 مرتبه مشاهده شده

سندروم ترنر

گراهولت، کلاوس اچ.

  1. شابک: -
  2. شماره راهنما: ‭QS ٦٧٧ ‫گ‬٢٨٥‫س‬ ١٣٩٠
  3. پدیدآور: گراهولت، کلاوس اچ.
  4. عنوان و شرح مسئولیت:سندروم ترنر / نویسنده کلاوس اچ گراوهولت؛ مترجم رحیم وکیلی و همکاران.
  5. عنوان روي جلد: سندروم ترنر: کتاب اطلاعات در مورد سندروم ترنر
  6. نشر:تهران : [بی نا]، 1390.
  7. توصیف ظاهری:192 ص.: مصور (رنگی)، جدول
  8. موضوع:سندروم ترنر.
  9. شناسه افزوده:وکیلی، رحیم مترجم

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها