درحال بارگذاري...
طب کودکان: مسائل مشکل
10 مرتبه مشاهده شده

طب کودکان: مسائل مشکل

اهری، حسن،

  1. شابک: -
  2. شماره راهنما: ‭WS ٢١٠ ‫الف‬٩٤٨‫م‬ ١٣٤٩
  3. پدیدآور: اهری، حسن، 1301 - 1349.
  4. عنوان و شرح مسئولیت:طب کودکان: مسائل مشکل / حسن اهری، محمد قریب.
  5. نشر:تهران : دهخدا، 1349.
  6. توصیف ظاهری:ج.: مصور، جدول
  7. یادداشت:فهرست نویسی براساس جلد دوم انجام شده است
  8. موضوع:پزشکی کودکان.
  9. موضوع:بیماری ها - در نوزادی و کودکی.
  10. شناسه افزوده:قریب، محمد، 1289 - 1384.

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها