درحال بارگذاري...
شناخت‌ بیمارستان‌
15 مرتبه مشاهده شده

شناخت‌ بیمارستان‌

آصف‌زاده‌، سعید،

 1. شابک: -
 2. شماره راهنما: ‭WX ١٥٠/١ ‫آ‬٥٨٧‫ش‬ ١٣٦٩
 3. پدیدآور: آصف‌زاده‌، سعید، 1334 -
 4. عنوان و شرح مسئولیت:شناخت‌ بیمارستان‌ / تالیف‌ سعید آصف‌زاده‌.
 5. نشر:تهران‌ : دانشگاه‌ تهران‌، موسسه‌ انتشارات‌ و چاپ‌، 1369.
 6. توصیف ظاهری:ب‌، شش‌، [253] ص‌.: مصور، جدول، نمودار
 7. فروست:انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران‌؛ 2066
 8. یادداشت:پشت‌ جلد به‌انگلیسی‌: A survey of hospital
 9. یادداشت:کتابنامه
 10. موضوع:بیمارستان ها.
 11. موضوع:وسایل و تجهیزات بیمارستان.
 12. موضوع:مدیریت بیمارستان.
 13. شناسه افزوده:دانشگاه‌ تهران‌. موسسه‌ انتشارات‌ و چاپ‌.

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها