درحال بارگذاري...
کنترل عفونت در بیماران، کارکنان و مراقبت کنندگان
7 مرتبه مشاهده شده

کنترل عفونت در بیماران، کارکنان و مراقبت کنندگان

سلطان زاده، محمد حسین.

  1. شابک: -
  2. شماره راهنما: ‭WX ١٦٧ ‫س‬٦٤٥‫ک‬ ١٣٨١
  3. پدیدآور: سلطان زاده، محمد حسین.
  4. عنوان و شرح مسئولیت:کنترل عفونت در بیماران، کارکنان و مراقبت کنندگان / مؤلفین محمد حسین سلطان زاده، سید مظهر ناصری زاده.
  5. نشر:تهران : دانا، 1381.
  6. توصیف ظاهری:147 ص.: جدول
  7. موضوع:انتشار عفونت - پیشگیری و کنترل.
  8. موضوع:کنترل عفونت.
  9. شناسه افزوده:ناصری زاده، سید مظهر مؤلف

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها