درحال بارگذاري...
بیماریهای‌ عفونی‌ در ایران‌: جذام‌
23 مرتبه مشاهده شده

بیماریهای‌ عفونی‌ در ایران‌: جذام‌

صائبی‌، اسماعیل‌.

  1. شابک: -
  2. شماره راهنما: ‭WC ٣٣٥ ‫ص‬٣٥٤‫ب‬ ١٣٦٢
  3. پدیدآور: صائبی‌، اسماعیل‌.
  4. عنوان و شرح مسئولیت:بیماریهای‌ عفونی‌ در ایران‌: جذام‌ / تالیف‌ اسماعیل‌ صائبی‌.
  5. نشر:تهران : اسماعیل‌ صائبی‌، 1362.
  6. توصیف ظاهری:178 ص‌.: مصور (بخشی‌ رنگی‌)، جدول‌، نمودار
  7. یادداشت:پشت‌ جلد به‌ انگلیسی‌: Mycobactr diseases in Iran: he rosssy
  8. یادداشت:کتابنامه‌
  9. موضوع:جذام - پیشگیری و کنترل - ایران.
  10. موضوع:بیماری‌های واگیر - ایران.

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها