درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی اثربخشی داروی ملاتونین در پیشگیری از سردرد میگرنی
10 مرتبه مشاهده شده

بررسی اثربخشی داروی ملاتونین در پیشگیری از سردرد میگرنی

رفیعی، سجاد.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WL ٣٤٤ ‫ر‬٦٥٨‫ب‬ ١٣٩٩
 2. شماره پایان نامه:455794
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: رفیعی، سجاد.
 5. عنوان:بررسی اثربخشی داروی ملاتونین در پیشگیری از سردرد میگرنی / نگارش سجاد رفیعی.
 6. Title: Evaluation of the effectiveness of melatonin in the prevention of migraine headaches / By Sajjad Rafiei
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1399.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:ح، 54 ص.: جدول
 13. خلاصه:زمینه و هدف: میگرن، یک بیماری شایع با سیر مزمن و عود کننده بوده که می تواند باعث اختلال کارکرد روزانه افراد شود با توجه به تحمل پذیری کم و تداخلات دارویی زیاد داروهای مورد استفاده در پیشگیری از میگرن بر آن شدیم تا به بررسی اثربخشی داروی ملاتونین در پیشگیری از سردرد میگرنی بپردازیم. مواد و روش ها: این کارآزمایی بالینی بر روی 37 نفر از بیماران مبتلا به میگرن مراجعه کننده به کلینیک مغز و اعصاب بیمارستان های ولیعصر(عج) و رازی بیرجند در طی سال های 1396- 1398 انجام شد پس از گذشت یک ماه و ثبت اطلاعات پایه شامل فرکانس حملات، شدت، طول مدت، استفاده از مسکن و علائم همراه، گروه شاهد تحت درمان با پروپرانولول و گروه مورد تحت درمان 3 میلی گرم ملاتونین خوراکی و پروپرانولول قرار گرفتند. داده ها بعد از جمع آوری توسط نرم افزار SPSS ورژن 25 در سطح معناداری 5 صدم با استفاده از آزمون های کای اسکوئر (یا تست دقیق فیشر)، تی مستقل و آنالیز واریانس مکرر و آزمون بن فرونی تحلیل شد. یافته ها: نتایج مطالعه حاضر نشان داد تفاوت معنا داری در میانگین فرکانس حملات میگرن، میانگین شدت میگرن، میانگین مدت زمان میگرن، میانگین دفعات تجویز مسکن در ابتدا و انتهای مطالعه وجود داشت (P<0/05) که این اثرات بیش تر طی ماه دوم و سوم پیگیری بیماران مشهود بوده است. بحث و نتیجه گیری: به طور کلی می توان نتیجه گرفت استفاده از ملاتونین در طولانی مدت منجر به کاهش علایم همراه، فرکانس و شدت حملات و کاهش استفاده از ضد درد ها شود و به طور کلی درمان کمکی با ملاتونین می تواند به عنوان پیشگیری کننده از میگرن جایگزین موثری برای سایر دارو ها باشد
 14. خلاصه:Background and Aim: Migraine is a common disease with chronic and recurrent course that can cause impaired daily functioning. Due to high drug interactions, we decided to evaluate the effectiveness of melatonin in migraine prevention. Materials and Methods: This clinical trial was performed on 37 patients with migraine referred to the neurology clinic of Valiasr and Razi hospitals in Birjand during the years 2017-2019. Baseline information included frequency of attacks, severity, duration, analgesic use and associated symptoms then control group treated with propranolol and case group treated with 3 mg of oral melatonin and propranolol. Data were collected by SPSS(25) At a significance level of 0.05, it was analyzed using Chi-square tests (or Fisher's exact test), independent t-test, repeated measures analysis of variance and Ben Foroni test.Results: The results of the present study showed that there was a significant difference in the mean frequency of migraine attacks, mean migraine severity, mean duration of migraine, mean frequency of analgesia at the beginning and end of the study (P <0.05) that these effects were more during the second And third month.Discussion and Conclusion: In general, it can be concluded that long-term use of melatonin reduces the associated symptoms, frequency and severity of attacks and reduces the use of analgesics, and in general, adjuvant therapy with melatonin can be used as a preventive Migraine is an effective alternative to other drugs
 15. توصیفگر: میگرن   Migraine
 16. توصیفگر: سردرد   Headache
 17. توصیفگر: ملاتونین   Melatonin
 18. توصیفگر: دارو درمانی   Drug Therapy
 19. توصیفگر: بیماران   Patients
 20. توصیفگر: پیشگیری و کنترل   Prevention & Control
 21. توصیفگر: تشخیص   Diagnosis
 22. توصیفگر: درمان   Therapy
 23. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 24. استاد راهنما. احمدی، زهرا
 25. استاد مشاور. ریاسی، حمید رضا

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها