درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی آلرژی زایی و الگوی پروتئینی آلرژن های عصاره ده گرده گیاه رایج خراسان جنوبی در بیماران مبتلا به حساسیت های فصلی مراجعه کننده به کلینیک آلرژی
25 مرتبه مشاهده شده

بررسی آلرژی زایی و الگوی پروتئینی آلرژن های عصاره ده گرده گیاه رایج خراسان جنوبی در بیماران مبتلا به حساسیت های فصلی مراجعه کننده به کلینیک آلرژی

چمنی، سجاد.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis QW ٩٠٠ ‫چ‬٥٩‫ب‬ ١٣٩٩
 2. شماره پایان نامه:455980
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: چمنی، سجاد.
 5. عنوان:بررسی آلرژی زایی و الگوی پروتئینی آلرژن های عصاره ده گرده گیاه رایج خراسان جنوبی در بیماران مبتلا به حساسیت های فصلی مراجعه کننده به کلینیک آلرژی / نگارش سجاد چمنی.
 6. Title: Evaluation of allergenicity and characterication of allergens of ten pollens from native plants of South Khorasan in patients with seasonal allergies referred to an allergy clinic / By Sajjad Chamani
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1399.
 11. مقطع:کارشناسی ارشد
 12. گرایش:ایمنی شناسی پزشکی
 13. توصیف ظاهری:ط، 76 ص.: مصور، جدول، نمودار
 14. خلاصه:مقدمه و هدف: آلرژی نوعی واکنش تغییر شکل یافته، فوری و نابجای سیستم ایمنی بدن است که در آن، سیستم ایمنی فرد نسبت به ورود مجدد مواد آلرژنی که پیش تر نسبت به آن ها تحریک شده، پاسخ می دهد. شیوع انواع اختلالات آلرژیک از جمله رینیت آلرژیک، آسم و اگزما در جهان رو به افزایش است و امروزه موجب مشکلات بهداشتی زیادی در انسان ها شده است. گرده گیاهان یکی از مهمترین عوامل ایجادکننده علائم آلرژیک در بین افراد است. از آن جایی که ساده ترین و ارزان ترین راه پیشگیری از بروز آلرژی، پرهیز از قرار گرفتن در معرض آلرژن ها می باشد، شناسایی شایعترین آلرژنها در هر منطقه و جمعیتی اهمیت حیاتی دارد. تفاوت در پوشش گیاهی و شرایط آب و هوایی متنوع موجب تفاوت در میزان حساسیت به گرده های مختلف در سراسر جهان شده است. هدف این مطالعه بررسی آلرژی زایی و الگوی پروتئینی آلرژن های عصاره گرده ده گیاه شایع خراسان جنوبی در بیماران مبتلا به حساسیت های فصلی مراجعه کننده به کلینیک آلرژی است. مواد و روش‌ها: ده گرده از گیاهان رایج منطقه جمع آوری شد و پس از خالص سازی، عصاره آبی از هر گرده تهیه شد. تست پوستی با ده عصاره بومی و همچنین برخی عصاره های تجاری آلرژی زای منطقه شامل گرده چمن ها، علف های هرز و درختان بر روی 112 نفر انجام شد. این مطالعه توسط کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تأیید شد و کلیه شرکت کنندگان فرم رضایت نامه را دریافت کردند. با استفاده از روش برادفورد و SDS-PAGE کمیت و کیفیت پروتئین عصاره ها بررسی شد. پس از انجام تست پوستی، سرم افراد مورد مطالعه را به منظور تایید وجود آنتی بادی های اختصاصی علیه آلرژن ها و تشخیض آلرژن های ایجاد کننده حساسیت در هر عصاره بررسی کردیم. نتایج با استفاده از SPSS16 آنالیز شد. یافته‌ها: این مطالعه بر روی 112 نفر مراجعه کننده به متخصص آسم و آلرژی در سال 1398 با میانگین سنی 22.29 حداقل سن 19 و حداکثر سن 41 سال انجام شد که 47/3% ( 53نفر) از بیماران مورد مطالعه مذکر و بقیه 52/67% (59نفر) مونث بودند. 80/59 درصد از شرکت کنندگان به حداقل یکی از گرده ها حساس بودند. در مورد گیاهان بومی، بیشترین میزان حساسیت پوستی مربوط به گرده درخت اکالیپتوس، گرده گل محمدی و گرده گل یاس بود (به ترتیب 59/3٪ ، 53/1٪ و 50/0٪). در ارتباط با عصاره های تجاری، گرده تاج خروس و مخلوط گرده درختان بیشترین میزان حساسیت را داشتند (به ترتیب 66.6٪ و 45.7٪). همچنین مشخص شد فراوانی آلرژن ها با سن و جنسیت رابطه معنی داری نداشت. نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که قدرت آلرژی زایی برخی از گیاهان رایج منطقه ای از جمله درخت اکالیپتوس، گل محمدی و گل یاس بالا است
 15. خلاصه:Background: Allergic disorders including allergic rhinitis, asthma, and eczema are among the most common health problem with a high impact on patients’ quality of life and significant economic burden. Pollen is the most important trigger of allergic symptoms among sensitized patients. The type of allergenic pollen in each area is mainly determined by geo-climatic factors and knowing the allergenic potency of common pollen in each area is very important for the prevention and management of allergic symptoms. Objective: Due to the lack of information about the allergenicity of some common pollen in the East of Iran, the aim of this study was to evaluate the rate of skin sensitivity to ten different pollen among a group of students living in the area. Methods: Ten different pollen from common regional plant were collected and after purification, the aqueous extract was prepared from each pollen. Skin prick test with ten domestic extracts as well as some commercial extracts including grasses, weeds, and trees was performed on the participants. The study was approved by the ethics committee of Birjand University of Medical Sciences and all participants received consent form. Results: One hundred and twelve volunteer’s medical students (mean age: 19.13± 4 years, M/F ratio: 1.05) enrolled in this study. The overall frequency of sensitization to any allergenic extracts was 80.59%. In the case of domestic pollen, the highest rate of skin sensitization was for Eucalyptus pollen, Rosa damascene flowers pollen, and Persian jasmine pollen (59.3%, 53.1%, and 50.0%, respectively). In the case of commercial extract, Amaranthus retroflexus and the mixture of trees’ pollen were the most common (66.6% and 45.7%, respectively). Conclusion: The results of this study showed that the allergic potency of some common regional plants including Rose flower, Eucalyptus tree, and Jasmin flower is high
 16. توصیفگر: حساسیت شدید   Hypersensitivity
 17. توصیفگر: آلرژن ها   Allergens
 18. توصیفگر: آلرژی و ایمنی شناسی   Allergy and Immunology
 19. توصیفگر: اگزما   Eczema
 20. توصیفگر: زینیت آلرژیک سراسر سال   Rhinitis, Allergic, Prennial
 21. توصیفگر: آسم   Asthma
 22. توصیفگر: پیشگیری و کنترل   Prevention & Control
 23. توصیفگر: تشخیص   Diagnosis
 24. توصیفگر: درمان   Therapy
 25. توصیفگر: دارو درمانی   Drug Therapy
 26. توصیفگر: خراسان جنوبی   South Khorasan
 27. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 28. استاد راهنما. فریدونی، محمد

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها