درحال بارگذاري...
اپیدمیولوژی‌ و کنترل‌ بیماری‌های‌ شایع‌ در ایران‌
23 مرتبه مشاهده شده

اپیدمیولوژی‌ و کنترل‌ بیماری‌های‌ شایع‌ در ایران‌

عزیزی‌، فریدون‌،

 1. شابک: 9786002092489
 2. شماره راهنما: ‭WA ١٠٥ ‫ع‬٥٨٨‫الف‬ ١٣٩٦
 3. پدیدآور: عزیزی‌، فریدون‌، 1321 -
 4. عنوان و شرح مسئولیت:اپیدمیولوژی‌ و کنترل‌ بیماری‌های‌ شایع‌ در ایران‌ / فریدون‌ عزیزی‌، حسین‌ حاتمی‌، محسن‌ جانقربانی‌ ؛ ویراستار نازنین مصلحی.
 5. ویرایش:ویراست‌ 4.
 6. نشر:تهران‌ : انتشارات خسروی : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم، 1396.
 7. توصیف ظاهری:1507ص‌.: مصور، جدول‌، نمودار
 8. یادداشت:پشت جلد به انگلیسی: Epidemiology and control of common diseases in Iran
 9. یادداشت:کتاب حاضر با حمایت مالی پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم منتشر شده است
 10. یادداشت:کتابنامه‌
 11. یادداشت:نمایه
 12. موضوع:اپیدمیولوژی - ایران.
 13. موضوع:بیماری‌های واگیر - پیشگیری و کنترل - ایران.
 14. شناسه افزوده:حاتمی، حسین، 1331 -
 15. شناسه افزوده:جان‌‌قربانی‌، محسن‌، 1329 -
 16. شناسه افزوده:مصلحی، 1363 - ویراستار
 17. شناسه افزوده:دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم.

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها