درحال بارگذاري...
درمان شناختی رفتاری (اصول پایه و فراتر از آن)
4 مرتبه مشاهده شده

درمان شناختی رفتاری (اصول پایه و فراتر از آن)

بک‌، جودیت‌.

 1. شابک: 9786002009258
 2. شماره راهنما: ‭WM ٤٢٥/٥ ‫ب‬٥٩٨‫د‬ ١٣٩٩
 3. پدیدآور: بک‌، جودیت‌.
 4. عنوان و شرح مسئولیت:درمان شناختی رفتاری (اصول پایه و فراتر از آن) / تالیف جودیت‌ اس. بک؛ ترجمه سوده آقامحمدی، محمدرضا محمدی، مریم سلمانیان؛ ویراستار شیما رئیسی؛ [با مقدمه آرون بک].
 5. عنوان ديگر: درمان شناختی‌رفتاری: اصول و فراسوی آن
 6. ویرایش:ویراست 2 [متن انگلیسی].
 7. نشر:تهران : کتاب ارجمند، 1399.
 8. توصیف ظاهری:448 ص.: مصور، جدول، نمودار
 9. فروست:کتاب ارجمند؛ 1106
 10. یادداشت:عنوان اصلی: Cognitive behavior therapy: basics and beyond, 2nd ed., 2011
 11. یادداشت:کتاب حاضر نخستین‌بار تحت عنوان "درمان شناختی‌ رفتاری: اصول و فراسوی آن" توسط انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1397 منتشر شده است
 12. یادداشت:کتابنامه
 13. یادداشت:واژه‌نامه
 14. موضوع:درمان شناختی رفتاری - روش ها.
 15. موضوع:اختلالات روانی - درمان.
 16. شناسه افزوده:بک، آرون.
 17. شناسه افزوده:آقامحمدی، سوده مترجم، 1359 -
 18. شناسه افزوده:محمدی‌، محمدرضا مترجم، 1334 -
 19. شناسه افزوده:سلمانیان، مریم مترجم، 1360 -
 20. شناسه افزوده:رئیسی، شیما ویراستار، 1366 -
 21. شناسه افزوده:دانشگاه فردوسی مشهد.
 22. شناسه افزوده:درمان شناختی‌رفتاری: اصول و فراسوی آن

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها