درحال بارگذاري...
تست های آزمایشگاهی رایج در زنان و مامایی طبق سرفصل دروس مامایی ویژه ی رشته زنان و مامایی
5 مرتبه مشاهده شده

تست های آزمایشگاهی رایج در زنان و مامایی طبق سرفصل دروس مامایی ویژه ی رشته زنان و مامایی

 1. شابک: 9786009886061
 2. شماره راهنما: ‭WQ ٢٥ ‫ت‬٥٦٥ ١٣٩٨
 3. عنوان و شرح مسئولیت:تست های آزمایشگاهی رایج در زنان و مامایی طبق سرفصل دروس مامایی ویژه ی رشته زنان و مامایی / [نویسندگان حدیث سوری نژاد ... و دیگران].
 4. عنوان روي جلد: کتاب جامع آزمایشات کاربردی در مامایی (تست های آزمایشگاهی رایج در زنان و مامایی)
 5. نشر:تهران : گیتا تک، 1398.
 6. توصیف ظاهری:129 ص.: مصور
 7. فروست:سری کتابهای آکادمی مامایی
 8. یادداشت:نویسندگان حدیث سوری نژاد، الهام ادیب مقدم، زیبا رئیسی دهکردی، ریحانه تویسرکانی
 9. یادداشت:کتابنامه
 10. موضوع:تست های روتین تشخیص بیماری.
 11. موضوع:مامایی - تشخیص.
 12. شناسه افزوده:سوری نژاد، حدیث، 1350 -
 13. شناسه افزوده:کتاب جامع آزمایشات کاربردی در مامایی (تست های آزمایشگاهی رایج در زنان و مامایی)

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها