درحال بارگذاري...
نکات برتر بارداری و زایمان ویلیامز 2018
2 مرتبه مشاهده شده

نکات برتر بارداری و زایمان ویلیامز 2018

قمی اویلی، افسانه.

 1. شابک: 9786009886458
 2. شماره راهنما: ‭WQ ١٨ ‫ق‬٧٧٣‫ن‬ ١٣٩٩
 3. پدیدآور: قمی اویلی، افسانه.
 4. عنوان و شرح مسئولیت:نکات برتر بارداری و زایمان ویلیامز 2018 / ترجمه و گردآوری افسانه قمی اویلی.
 5. عنوان ديگر: آبستنی و زایمان
 6. ویرایش:ویراست 25 [متن انگلیسی].
 7. نشر:تهران : گیتاتک، 1399.
 8. توصیف ظاهری:281 ص.: مصور، جدول
 9. فروست:آکادمی مامایی
 10. یادداشت:کتاب حاضر ترجمه و تلخیص کتاب " Williams obstetrics, 25th. ed, c2018 " به ویراستاری اف. گری‌کانینگهام ‌... [و دیگران] است
 11. یادداشت:نکات خط به خط هر فصل
 12. موضوع:آبستنی و زایمان.
 13. موضوع:مامایی.
 14. موضوع:چکیده نامه ها.
 15. شناسه افزوده:کانینگهام، اف. گری.
 16. شناسه افزوده:ویلیامز، جان ویت ریج، 1866 - 1931 م.
 17. شناسه افزوده:آبستنی و زایمان
 18. شناسه افزوده:ویلیامز 2018
 19. شناسه افزوده:بارداری و زایمان ویلیامز

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها