درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
راهنمای مدیریتی WHO: آماده سازی بیمارستان ها در اپیدمی ها
22 مرتبه مشاهده شده

راهنمای مدیریتی WHO: آماده سازی بیمارستان ها در اپیدمی ها

سازمان جهانی بهداشت.

 1. شابک: 9786226276351
 2. شماره راهنما: ‭WX ١٥٠ ‫س‬١٥٨‫ر‬ ١٣٩٩
 3. پدیدآور:سازمان جهانی بهداشت.
 4. عنوان و شرح مسئولیت:راهنمای مدیریتی WHO: آماده سازی بیمارستان ها در اپیدمی ها / تالیف سازمان جهانی بهداشت؛ مترجمین عطیه صباغیان پی رو ... [و دیگران]؛ [معاونت درمان، مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی].
 5. عنوان ديگر: آماده سازی بیمارستان ها در اپیدمی ها
 6. نشر:تهران : وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، 1399.
 7. توصیف ظاهری:123 ص.: مصور، جدول، نمودار
 8. یادداشت:مترجمین عطیه صباغیان پی رو، سمانه کریمی اسبویی، صمد خلیفه گری، سجاد برازنده، موسی طباطبایی لطفی
 9. موضوع:بیمارستان ها.
 10. موضوع:مدیریت بیمارستان.
 11. موضوع:ارائه مراقبت های بهداشتی.
 12. موضوع:شیوع بیماری.
 13. موضوع:اپیدمی ها.
 14. شناسه افزوده:ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. معاونت درمان. مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی.
 15. شناسه افزوده:آماده سازی بیمارستان ها در اپیدمی ها

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها